Upravna zgrada Poduzetničkog inkubatora u Glini

Poduzetnička zona JUKINAC II

Poduzetnička zona JUKINAC I

Poduzetnička zona “Željezara” u Glini

Kontakt osoba: Nada Babić
Grad: Grad Glina
E-mail: nada@grad-glina.hr
Telefon: +385 (0)044/551-609
Fax: +385 (0)44/551-639