Ovaj javni poziv rezultat je želje za jačanjem međusektorske suradnje odnosno suradnje sa predstavnicima udruga koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora, a sve u cilju jačanja hrvatskog sela kao ključnoj kategoriji gospodarskog rasta i razvoja ruralnog prostora.

Opći cilj Javnog poziva je jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora.

Posebni cilj Javnog poziva je financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Ciljevi javnog poziva su:

  • standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;
  • osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;
  • osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;
  • suradnja na razvoju edukativnih programa;
  • razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je 12 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje zadovoljavaju uvjete navedene u Pozivu.

Udruga koja prijavljuje program u cijelosti je odgovorna za njegovu provedbu, izvještavanje i rezultate. Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu. Udruga koja je nositelj programa i koja je prijavitelj na ovaj natječaj ima za zadaću koordinirati, educirati i pratiti provođenje programskih aktivnosti.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava: 1. ožujka 2022.

Poveznica: https://poljoprivreda.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=2

Kontakt: obrazovanje@simora.hr