Centar gaming industrije

Naziv: Centar gaming industrije
Trajanje:
29.03.2024. – 29.11.2027.
Vrijednost:
Ukupna vrijednost projekta: 26.341.535,33 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi: 26.337.392,25 EUR
Ciljevi:
Cilj ulaganja u prvu fazu je uspostava Centra gaming industrije u okviru koje se financira izgradnja i uspostava fakulteta usmjerenog na razvoj i izradu video igara te izgradnja studentskog doma u gradu Novskoj.
Ulaganje sredstava Fonda za pravednu tranziciju u operaciju čiji je opći cilj ublažavanje mogućih kombiniranih negativnih učinaka procesa tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu u cjelini. Učenjem novih vještina i razvojem novog sektora i tehnologija (gaming industrije) te podupiranjem poduzetništva namjeravaju se postići ciljevi povećanja zaposlenosti, zaustavljanja iseljavanja stanovništva i privlačenja mladih i stručnih osoba te poduzetnika na području Sisačko-moslavačke županije.
Ovim projektom ulaže se u prvu od dviju faza cjelokupnog projekta ulaganja u pokretanje Centra gaming industrije u gradu Novskoj, koji ima za cilj razvoj IKT industrije na području Sisačko-moslavačke županije kao pokretača zapošljavanja s visokom dodanom vrijednosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja radne snage koja je uslijed klimatske tranzicije izgubila radno mjesto.
Aktivnosti:
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
  • Provedba usluga nadzora
  • Izgradnja
  • Opremanje
  • Izrada studijskih programa
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost
Partneri:
Razvojna agencija SIMORA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Novska