2021.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 04-2021 SI

Informatička oprema za Kreativni centar – Grupa 1., 09-2021 SI

Informatička oprema za Kreativni centar – Grupa 2., 09-2021 SI

Namještaj za Kreativni centar, 10-2021 SI

Vanjski stručnjak za organizaciju treninga ciljne skupine u Hrvatskoj, 11-2021 SI

Usluga vanjskog stručnjaka za organizaciju javnih događaja, 12-2021 SI

Vanjski strucnjaci – mentori, 13-2021 SI

Organizacija studijskog putovanja, 14-2021 SI

Organizacija crowdfunding kampanja, 15-2021 SI

Usluga stručnjaka u području marketinga i izrade platna poslovnog modela (Business Model Canvas), 16-2021 SI

Organizacija marketing kampanja za startup-ove, 17-2021 SI

Usluga stručnjaka za edukaciju u području razvoja video igara, 18-2021 SI

Informatička oprema za Kreativni centar – 3D printer, 21-2021 SI