2021.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 04-2021 SI

Namještaj za Kreativni centar, 10-2021 SI

Vanjski stručnjak za organizaciju treninga ciljne skupine u Hrvatskoj, 11-2021 SI

Usluga stručnjaka za edukaciju u području razvoja video igara, 18-2021 SI