CREATIVE@CBC

 

Development of Cross-Border Cooperation Network of Creative Industries (CREATIVE@CBC)

Prijavitelj projekta: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” iz Prijedora

Partneri projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid iz Podgorice i Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA d.o.o.

Glavni cilj projekta: razvoj mreže kreativnih industrija i osnivanje kreativnih centara s ciljem promicanja novih poslovnih modela u svrhu poticanja gospodarskog razvoja.

Specifični cilj projekta: stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze između IT, kulturne i tradicionalne industrije.

Rezultati projekta:

  1. pristup znanju,
  2. pristup tehnologijama,
  3. učinak na lokalnu i regionalnu politiku potpore kreativnim industrijama,
  4. povećana dinamika kreativnih industrija i intenziviranje međusektorske interakcije.

Outputi projekta:

  1. Mreža kreativnih industrija CREATIVE@CBC network
  2. Kreativni centri na 3 lokacije – Prijedor, Podgorica i Sisak

Naziv relevantne prioritetne osi i/ili pripadajuće ikone: PA4 Enhancing competitiveness and developing business environment in the programme area  (PA = priority axis)

Ukupna vrijednost projekta (u EUR): ukupno 595.214 EUR (svi partneri); 144.114 EUR (SI-MO-RA)

Iznos EU sufinanciranja projekta (u EUR): 505.931,90 EUR (svi partneri); 122.496,90 EUR (SI-MO-RA)

Trajanje projekta: 1.6.2020. – 31.5.2022.

Poveznica na programsku web stranicu: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Disclaimer: Izrada ove stranice sufinancirana je od strane Europske unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SI-MO-RA and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.