DOKUMENTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

Na temelju članka 11. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17.) Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2021. donio je Nacionalnu razvojnu strategiju RH do 2030.:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html

Važeći akti strateškog planiranja

STRATEGIJA ZA BIORAZNOLIKOST – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380

Strategija „od polja do stola” – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381

Program revitalizacije SMŽ