2022.

  • Plan nabave Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. 

Plan nabave

I. izmjena Plana nabave

II. izmjena Plana nabave

III. izmjena Plana nabave

IV. izmjena Plana nabave

V. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Organizacija poduzetničkog i poslovnog sajma, 11-2022 SI

Oprema za Poduzetnički odjel, 12-2022 SI

Službeno vozilo, 13-2022 SI