Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Sjednice Upravnog vijeća Regionalnog koordinatora SMŽ

Poziv na 51. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 51. sjednice UV-a

Poziv na 50. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 50. sjednice UV-a

Poziv na 49. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 49. sjednice UV-a

Poziv na 48. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 48. sjednice UV-a

Poziv na 47. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 47. sjednice UV-a

Poziv na 46. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 46. sjednice UV-a

Poziv na 45. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 45. sjednice UV-a

Poziv na 44. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 44. sjednice UV-a

Poziv na 43. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 43. sjednice UV-a

Poziv na 42. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 42. sjednice UV-a

Poziv na 41. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 41. sjednice UV-a

Poziv na 40. sjednicu UV-a
Izmjena i dopuna dnevnog reda 40. sjednice UV-a
Zapisnik sa 40. sjednice UV-a

Poziv na 39. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 39. sjednice UV-a

Poziv na 38. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 38. sjednice UV-a

Poziv na 37. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 37. sjednice UV-a

Poziv na 36. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 36. sjednice UV-a

Poziv na 35. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 35. sjednice UV-a

Poziv na 34. sjednicu UV
1. Zapisnik sa 34. sjednice UV-a

Poziv na 33. sjednicu UV
Zapisnik sa 33. sjednice UV

Poziv na 32. sjednicu UV
1. Zapisnik sa 32. sjednice UV

Poziv na 31. sjednicu UV
1. Zapisnik sa 31. sjednice UV

Poziv na 30. sjednicu UV
1. Zapisnik sa 30. sjednice UV

Poziv na 29. sjednicu UV
Zapisnik sa 29. sjednice UV

Poziv na 28. sjednicu UV
Zapisnik sa 28. sjednice UV

Poziv na 27. sjednicu UV
Zapisnik sa 27. sjendice UV

Poziv na 26. sjednicu UV
Zapisnik sa 26. sjednice UV

Poziv na 25. sjedincu UV
Izmjena i dopuna dnevnog reda 25. sjednice UV
Zapisnik sa 25. sjednice UV

Poziv na 24. sjednicu UV
Zapisnik sa 24. sjednice UV

Poziv na 23. sjednicu UV-a
Zapisnik sa 23. sjednice UV

Poziv na 22. sjednicu UV
Zapisnik sa 22. sjednice UV

Poziv na 21. sjednicu UV
Zapisnik sa 21. sjednice UV

Poziv na 20. sjednicu UV
Zapisnik sa 20. sjednice UV

Poziv na 19. sjednicu UV
Zapisnik sa 19. sjednice UV

Poziv na 18. sjednicu UV
Zapisnik sa 18. sjednice UV

Poziv na 17. sjednicu UV
Zapisnik sa 17. sjednice UV

Poziv na 16. sjednicu UV
Zapisnik s 16. sjednice UV

Poziv na 15. sjednicu UV
Zapisnik s 15. sjednice UV

Poziv na 14. sjednicu UV
Zapisnik s 14. sjednice UV

Poziv na 13. sjednicu UV
Zapisnik s 13. sjednice UV

Poziv na 12 sjednicu UV
Zapisnik s 12. sjednice UV

Poziv na 11. sjednicu UV
Zapisnik s 11. sjednice UV

Poziv na 10.sjednicu UV
Zapisnik s 10. sjednice UV

Poziv 9. sjednica UV
Zapisnik s 9. sjednice UV

Poziv 8. sjednica UV
Zapisnik 8. sjednica UV

Poziv 7. sjednica UV
Zapisnik 7. sjednica UV

Poziv 6. sjednica UV
Zapisnik 6. sjednica UV

Poziv 5. sjednica UV
Zapisnik s 5 sjednice

Poziv 4. sjednica UV
Zapisnik 4. sjednica UV

Poziv 3. sjednica UV
Zapisnik 3. sjednica UV

Poziv 2. sjednica UV
Zapisnik 2. sjednica UV

Poziv 1. sjednica UV
Zapisnik 1. sjednica UV


Statut

STATUT


Godišnji program rada JURK-a

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2024

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2023

Godišnji plan rada za 2022 JURK

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2021

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2020

Izmjene i dopune – GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2020

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2019

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2018


Financijski plan i izvješća

Financijsko izvješće 2023.

Financijsko izvješće 2023. excel

Bilješke uz godišnje fin.izvješće za 2023.

Godišnji financijski plan za 2024. JURK

RK SMŽ OBRAZLOŽENJE 2024 proračuna-opći dio

RK SMŽ obrazloženje posebni dio – 2024.

Prilog 2 – Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika 2024.

Izvješće o radu RK SMŽ 2022

Izvještaj o izvršenju proračuna Opći dio

Izvještaj o izvršenju proračuna Posebni dio realizacije

Financijsko izvješće 2022.

Financijsko izvješće 2022. excel

Bilješke uz godišnje fin.izvješće za 2022.

FINANCIJSKI PLAN 2023

RK SMŽ OBRAZLOŽENJE 2023 proračuna-opći dio

RK SMŽ obrazloženje posebni dio

RK-SMŽ – Prilog – Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika br.5 UV

Godišnji financijski plan za 2022 JURK

Financijsko izvješće 2021.

Financijsko izvješće 2021. excel

Bilješke uz godišnje fin.izvješće za 2021.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu

Bilješke uz godišnje fin.izvješće za 2020.

Financijsko izvješće 2020.

Financijsko izvješće 2020. excel

Financijsko izvješće 2019

Financijsko izvješće 2019. excel

Bilješke uz izvještaj za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2020. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. godinu

Bilješke uz izvještaj za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće 2018 excel

________________________________________________________________________

Plan savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću 2021.

Tijekom 2022. nisu planirana savjetovanja s javnošću. Ukoliko dođe do izmjena, pravovremeno ćemo obavijestiti.

Tijekom 2023. nisu planirana savjetovanja s javnošću. Dođe li do izmjena, obavijest će biti vidljiva na ovoj stranici.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva javnoj ustanovi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, službenici za informiranje:

  • pisanim putem na adresu:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Rimska 28, 44 000 Sisak

  • putem elektroničke pošte na adresu:

info@rk-smz.hr

  • telefonom na broj:

044/ 544-204 – Službenica za informiranje: Nerina Sarkotić

  • usmenim putem:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Zagrebačka 44 / 1. kat, 44 000 Sisak

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak

7.30 do 15.30 sati

JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povezani dokumenti