Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Sjednice Upravnog vijeća Regionalnog koordinatora SMŽ

Poziv na 22. sjednicu UV
Zapisnik sa 22. sjednice UV

Poziv na 21. sjednicu UV
Zapisnik sa 21. sjednice UV

Poziv na 20. sjednicu UV
Zapisnik sa 20. sjednice UV

Poziv na 19. sjednicu UV
Zapisnik sa 19. sjednice UV

Poziv na 18. sjednicu UV
Zapisnik sa 18. sjednice UV

Poziv na 17. sjednicu UV
Zapisnik sa 17. sjednice UV

Poziv na 16. sjednicu UV
Zapisnik s 16. sjednice UV

Poziv na 15. sjednicu UV
Zapisnik s 15. sjednice UV

Poziv na 14. sjednicu UV
Zapisnik s 14. sjednice UV

Poziv na 13. sjednicu UV
Zapisnik s 13. sjednice UV

Poziv na 12 sjednicu UV
Zapisnik s 12. sjednice UV

Poziv na 11. sjednicu UV
Zapisnik s 11. sjednice UV

Poziv na 10.sjednicu UV
Zapisnik s 10. sjednice UV

Poziv 9. sjednica UV
Zapisnik s 9. sjednice UV

Poziv 8. sjednica UV
Zapisnik 8. sjednica UV

Poziv 7. sjednica UV
Zapisnik 7. sjednica UV

Poziv 6. sjednica UV
Zapisnik 6. sjednica UV

Poziv 5. sjednica UV
Zapisnik s 5 sjednice

Poziv 4. sjednica UV
Zapisnik 4. sjednica UV

Poziv 3. sjednica UV
Zapisnik 3. sjednica UV

Poziv 2. sjednica UV
Zapisnik 2. sjednica UV

Poziv 1. sjednica UV
Zapisnik 1. sjednica UV


Statut

STATUT


Godišnji program rada JURK-a

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2021

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2020

Izmjene i dopune – GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2020

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2019

GODIŠNJI PLAN RADA JAVNE USTANOVE ZA 2018


Financijski plan i izvješća

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. godinu

Bilješke uz godišnje fin.izvješće za 2020.

Financijsko izvješće 2020.

Financijsko izvješće 2020. excel

Financijsko izvješće 2019

Financijsko izvješće 2019. excel

Bilješke uz izvještaj za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. godinu

Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Financijskog plana 2020. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. godinu

Bilješke uz izvještaj za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće 2018 excel


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva javnoj ustanovi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, službenici za informiranje:

  • pisanim putem na adresu:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Rimska 28, 44 000 Sisak

  • putem elektroničke pošte na adresu:

info@rk-smz.hr

  • telefonom na broj:

044/ 544-204 – Službenica za informiranje: Nerina Sarkotić

usmenim putem:

Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Službenica za informiranje

Rimska 28, 44 000 Sisak, soba 106, I.kat

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak

7.30 do 15.30 sati

JU Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povezani dokumenti