Odjel za pripremu programa i projekata

 

  • Priprema programe i projekte javnopravnim tijelima i ustanovama u Sisačko-moslavačkoj županiji, objavljuje pozive za izbor projektnih ideja koje će Ustanova pripremati sukladno kapacitetima, vrši selekciju i odabir projektnih ideja, vrši upis razvojnih projekata u elektronički registar razvojnih projekata i koordinaciju upisa drugih tijela. Osim navedenog, Odjel za pripremu programa i projekata vodi bazu prijavljenih projekata od strane Ustanove, sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih tijela za pripremu i razradu velikih strateških projekata u je je uključena Ustanova ili njen osnivač, redovito prati programe potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije, informira i savjetuje u pripremi programa potpore javnopravnim tijelima, obavještava ostale odjele Ustanove o objavljenim natječajima i mogućnostima financiranja te osigurava projektna partnerstva i održava mrežu partnera, po potrebi prezentira mogućnosti financiranja pripadnicima javnog, privatnog i civilnog sektora.