Petak, 21 siječnja, 2022

Otvoren natječaj za investiranje u infrastrukturu navodnjavanja

Naziv natječaja: 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ Objavljen: 18.01.2022. Link: https://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-3-1-investicije-u-osnovnu-infrastrukturu-javnog-navodnjavanja/ Prihvatljivi korisnici:   Jedinice područne (regionalne) samouprave Prihvatljivi iznos: Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR, a najviša...

Javni poziv za dodjelu potpora – “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2022. godinu

Sisačko-moslavačka županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora - “Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2022. godinu. Pravo podnošenja prijave na ovaj Poziv imaju obrtnici sa...

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe braniteljskih udruga

Sisačko-moslavačka županija objavila Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe udruga iz raspoloživih sredstava Proračuna SMŽ Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i...

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu

Sisačko-moslavačka županija je 17.1.2022. otvorila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu. Predmet ovoga Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga...

Treće izmjene natječaja za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treće izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip...

Otvoren natječaj za mjere zaštite kulturne baštine oštećene u potresima u Sisačko-moslavačkoj županiji

Naziv natječaja: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije Objavljen: 5.1.2021. Link: https://min-kulture.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-seriji-potresa-s-epicentrom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije/21729 Prihvatljivi korisnici: Tijela državne vlasti, tijela državne...

Sanacija šteta nastalih potresom na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije...

Naziv natječaja: Osiguravanje preventivne infrastrukture – Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na...

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih...

Naziv natječaja: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke...

Čišćenje područja pogođenih katastrofom – otvoren natječaj

Naziv natječaja: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima Objavljen:  05.01.2022. Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/ciscenje-podrucja-pogodenih-katastrofom-ukljucujuci-prirodna-podrucja-u-skladu-s-kad-je-to-primjereno-pristupima-utemeljenim-na-ekosustavima/ Prihvatljivi korisnici: Javna...

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u potresu...

Naziv natječaja: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine Objavljen:  05.01.2022. Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-energetskom-sektoru-ostecenih-u-seriji-potresa-pocevsi-od-28-prosinca-2020-godine/ Prihvatljivi...