AI & GAMING (JURK) EDIH

Digitalna transformacija malog i srednjeg poduzetništva te javnog sektora

AI & GAMING (JURK) EDIH djeluje kao one-stop shop i predstavlja središte digitalizacije i digitalne transformacije za male i srednje poduzetnike te za javni sektor na području središnje Hrvatske i na sjevernom Jadranu. EDIH nudi mogućnost uvođenja svih digitalnih tehnologija u poslovanje poslovnih subjekata ili institucija iz javnog sektora, s posebnim fokusom na područje umjetne inteligencije, gamifikacije i Blockchaina.

Usluge

Sve usluge EDIH-a usmjerene su na provedbu digitalne transformacije poduzetništva i javnog sektora, a za krajnje korisnike su potpuno besplatne! Projektom su obuhvaćene sljedeće usluge:

 • Test digitalne spremnosti
 • Podrška u komercijalizaciji inovativnih projekata i ideja
 • Test before invest
 • Izrada digitalnih blizanaca (digital twin)
 • Edukacije i treninzi
  • Digitalne poslovne vještine
  • Digitalne vještine (gamifikacija i izrada video igara, Blockchain, IoT)
  • Boot kampovi
  • 24/7 online Microsoft trening i skiling platforma (Azure AI Fundamentals i sl.)
   • Ukupno 142 edukacije u 3 godine
 • Usluge digitalizacije za medicinsku rehabilitaciju
 • Poslovne i tehnološke konzultacije
 • Pitch treninzi
 • Pripreme za crowdfunding kampanje
 • Povezivanje s investitorima i olakšavanje pristupa financiranju procesa digitalne transformacije
 • Organizacija tehnoloških i znanstvenih konferencija
 • Umrežavanje s drugim EDIH-ovima u EU i razmjena znanja i iskustava
 • Praćenje najnovijih trendova, tehnologija i inovacija u relevantnim tehnološkim sektorima

Konzorcij

Aktivnosti digitalizacije i digitalne transformacije provode se u konzorciju koji je sastavljen od 8 partnera, koji u projekt donose veliko iskustvo i stručnost u radu s poduzetnicima, tehnološko znanje iz fokus područja, iskustvo u znanstvenim istraživanjima i njihovoj primjeni u poslovnom svijetu te koji su aktivni dionici inovacijskog ekosustava.

Članovi konzorcija projekta AI & GAMING (JURK) EDIH su:

 • Javna ustanova regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije;
 • Razvojna agencija SIMORA – Poduzetnički inkubator PISMO;
 • Institut za fiziku Sveučilišta u Zagrebu;
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu;
 • Veleučilište PAR Rijeka;
 • Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. – Centar za umjetnu inteligenciju;
 • HashNET d.o.o.
 • FAST LANE d.o.o.

Fokus područja djelovanja:

Projekti digitalizacije i digitalne transformacije provode se za klijente iz svih djelatnosti, a poseban fokus je na sljedećim sektorima:

 • Razvoj video igara
 • Poljoprivreda (autonomna vožnja)
 • Turizam
 • Medicinska rehabilitacija
 • Drvna industrija
 • Građevina
 • Farmacija
 • Obrazovanje

O projektu JURK EDIH…

Glavni cilj projekta JURK EDIH je poticanje digitalne transformacije poslovnih procesa malih i srednjih poduzeća te javnog sektora, s posebnim fokusom na sljedeće tehnologije:

 • Umjetna inteligencija;
 • Gamifikacija;
 • Blockchain;
 • Internet of Things

EDIH se u ukupnom iznosu od 2,3 milijuna eura sufinancira sredstvima Europske komisije kroz program DIGITAL EUROPE i sredstvima iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka 2021. – 2026., kojima upravlja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je započeo 1. prosinca 2022. godine i predviđeno trajanje je 3 godine, s mogućnošću produljenja trajanja na još minimalno 1 godinu.

AI & GAMING (JURK) EDIH dio je mreže inicijalnih europskih digitalnih inovacijskih središta (hubova) koja broji 151 hub, od čega ih je u Hrvatskoj samo 4. EDIH-ovi predstavljaju koordinirani napor Europske komisije da što više malih i srednjih poduzetnika do 2030. usvoji razne digitalne alate i tehnologije kako bi bili što konkurentniji, efikasniji i uspješniji. Iz tog razloga se iz programa DIGITAL Europske komisije, kao i iz nacionalnih programa otpornosti i oporavka izdvajaju velika sredstva za izgradnju digitalne infrastrukture i kapaciteta.

Jedna od bitnih komponenti u funkcioniranju EDIH-ova je i njihova međunarodna suradnja. Drugim riječima, ako EDIH ne posjeduje neko specifično znanje za projekt digitalizacije klijenta, taj know-how pronalazi kod partnerskog EDIH-a iz bilo kojeg dijela EU!

Regija i država

Središnja Hrvatska i Sjeverni Jadran.

Više informacija: Tomislav Plesec, voditelj projekta, tplesec@rk-smz.hr, 044 544 930

Poveznica: https://gaming-edih.hr/