NATURA SMŽ

Naziv: Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ

Trajanje: prosinac 2016. – rujan 2021.

Vrijednost: Ukupna vrijednost projekta 2.356.147,20 EUR
Ukupni prihvatljivi troškovi 2.262.565,17 EUR

Ciljevi: Cilj projekta je povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ

Aktivnosti: 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

  1. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji
  2. Pristupačnost i komunalni sadržaji
  3. Edukacija i interpretacija
  4. Promocija i vidljivost
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati:

Uspješna provedba projekta dovest će do razvoja selektivnih oblika turizma (eko, ruralni, gastro i eno turizam), a turizam kao jedna od grana s najdinamičnijim rastom omogućit će daljnja ulaganja u posijetiteljsku infrastrukturu. Za vrijeme i nakon provedbe projekta održat će se niz edukacija. Edukativne aktivnosti odrazit će se na povećanje obrazovnog kapaciteta osoblja i članova projektnog tima, i njihov rad na očuvanju prirodnih vrijednosti kao i na veću kvalitetu prihvata posjetitelja. Lokalnom stanovništvu edukacije će omogućiti bolje razumijevanje zaštićenih područja i mogućnosti razvoja turizma te će moći koristiti novostečena znanja u svrhu razvoja područja na kojem žive. Posjetitelji Centra bit će kroz edukativne radionice upoznati s važnošću očuvanja zaštićenih područja, s prirodnim vrijednostima, ali i kulturom i poviješću. Raznovrsnost sadržaja i individualan pristup posjetiteljima kroz rad s grupama do 50 ljudi potaknut će njihov ponovni dolazak, a prirodne vrijednosti obuhvaćene projektom bit će prepoznate na regionalnoj i državnoj razini. Iskustvo stečeno u provedbi projekata projektni tim moći će koristiti u lokalnoj zajednici za pripremu novih projekata i daljnju edukaciju svojih zaposlenika i lokalnog stanovništva u svrhu pronalaženja izvora financiranja za očuvanje prirodnih vrijednosti i gospodarskog rasta.

Partneri:
Sisačko-moslavačka županija
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije
Projekt je sufinanciran sredstvima OPKK, Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa.