O NAMA

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. osnovana je 2006. i provodi niz aktivnosti od općeg interesa, a koje se temelje na: Stručnim i savjetodavnim uslugama za pripremu i provedbu projekata, Stručnim i savjetodavnim uslugama za projekte energetske učinkovitosti, u radu s poduzetnicima kroz savjetovanje i informiranje, te pomoć prilikom pisanja poslovnih planova, projekata i programa  kao i organiziranje edukacija za udruge, zadruge, ustanove, škole, djelatnike lokalne samouprave i dr.

Stručne i savjetodavne usluge za pripremu i provedbu projekata

Ostvarenje razvojnih prioriteta regije kroz korištenje sredstava EU i ostale izvorepriprema, izrada i provedba projekata u sklopu natječaja strukturnih i kohezijskog fonda ali i ostalih izvora financiranja

Stručne i savjetodavne usluge  za projekte energetske učinkovitosti i analiza poljoprivrednog sektora SMŽ

Priprema projekata energetske učinkovitosti i efikasnosti

promocija projekata energetske učinkovitosti i efikasnosti na području SMŽ;

Savjetovanje i informiranje usmjereno razvoju jačanja poduzetničkih kompetencija

Informiranje i savjetovanje poduzetnika i poljoprivrednih gospodarstvenika;

Pomoć pri izradi poslovnih planova budućim poduzetnicima i prijavnih obrazaca za naukovanje u obrtničkim zanimanjima;

Promotivne aktivnosti  – promocija putem internetske stranice, organizacija odlaska na sajmove, digitalni marketing

Jačanje ljudskih kapaciteta u pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata

Organizacija edukacija za djelatnike razvojnih agencija, regionalne i lokalne samouprave;

Organizacija edukacija za poduzetnike, poljoprivrednike, udruge, zadruge, ustanove, škole.