Ruralni razvoj

 

Projekti ruralnog razvoja

  • Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva“

 

Raspoloživost sredstava: 400.000.000,00 kn

Datum prijave: 31.8.2018.

Kraj prijave: 17.10.2018.

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, obrti, mikro i mala i srednja poduzeća

 

 

  • Natječaj za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

Raspoloživost sredstava: 279.000.000,00 kn

Datum prijave: 30.8.2018.

Kraj prijave: 13.12.2018.

Potencijalni korisnici: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Zadruga za poljoprivrednu djelatnost

Natječaj za tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

 

Raspoloživost sredstava: 250.000.000,00 kn

Datum prijave: 18.7.2018.

Kraj prijave: 28.9.2018.

Potencijalni korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

 

 

  • Natječaj za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“

 

Raspoloživost sredstava: 1.000.000.000,00 kn

Datum prijave: 2.8.2018.

Kraj prijave: 14.9.2018.

Potencijalni korisnici: Udruge, Jedinice lokalne samouprave, Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Lokalne vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima, LAG-ovi, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

 

  • Natječaj za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

 

Raspoloživost sredstava: 30.000.000,00 kn

Datum prijave: 1.6.2018.

Kraj prijave: 14.12.2018.

Potencijalni korisnici: Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

 

  • Natječaj za tip operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Raspoloživost sredstava: 70.000.000,00 kn

Datum prijave: 20.8.2018.

Kraj prijave: 14.12.2018.

Potencijalni korisnici: Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

 

  • Natječaj za tip operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

 

Raspoloživost sredstava: 100.000.000,00 kn

Datum prijave: 20.8.2018.

Kraj prijave: 14.12.2018.

Potencijalni korisnici: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom