2020.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  • Obavijest o odabiru ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 02-2020

Obavijest o poništenju 06-2020

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 10- 2020

Odluka o odabiru ponuditelja 11-2020 RE