“Crna Roda” Osekovo

Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra “Crna Roda” Osekovo

Projekt će imati za cilj povećanje atraktivnosti Parka prirode Lonjsko polje kroz izgradnju posjetiteljskog centra Crna roda i povećanje obrazovnog kapaciteta ciljanih skupina – zaposlenika Parka, lokalnog stanovništva, ostalih relevantnih dionika na području Parka. Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo s info centrom, prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti smješteni na 8 lokacija u cijelom Parku.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projektom će biti izgrađeni sljedeći infrastrukturni objekti: info centar, prezentacijska dvorana, sanitarni čvor, parkiralište, edukativni park (poučna staza) i dodatni sadržaji, sve ukupno 50 novih sadržaja koji će se nadograditi na postojećih 47 sadržaja. Također, biti će kreirani novi turistički paketi.

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 2.091.636,77 EUR (EU potpora 1.702.435,33 EUR)

Trajanje: 11.7.2014.- 11.7.2020

Kontakt osobe:

  1. Andreja Šeperac, voditelj projekta, 044/544 930 aseperac@simora.hr
  2. Marko Gašljević, asistent voditelja projekta 044/544 930, mgasljevic@simora.hr

Nositelj projekta: JUPP Lonjsko polje

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Grad Popovača

Aktivnosti projekta:

  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Centra i vidikovaca.
  • Izrada ostale dokumentacije
  • Gradnja i opremanje Centra za posjetitelje “Crna roda” Osekovo
  • Gradnja i opremanje vidikovaca na području Parka prirode Lonjsko polje
  • Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija