Naslovnica PODUZETNIČKE ZONE U SMŽ

PODUZETNIČKE ZONE U SMŽ

Poslovne zone Općine Velika Ludina

Poslovna zona I Velika Ludina Poslovna zona II Velika Ludina Poslovna zona III Velika Ludina Karte VIII izmjena i dopuna PPUO-Vidrenjak Kontakt osoba: Jelena Malekinušić Općina: Općina Velika Ludina Pozicija...

Poduzetničke zone Općine Topusko

Poslovna zona Blatuša Poslovna zona Blatuša - slobodne čestice Poslovna zona Staklenici Poslovna zona Staklenici karta Kontakt osoba: Vladimir Ožanić Grad/Općina: Općina Topusko Pozicija u gradu/općini: viši savjetnik za prostorno...

Poduzetničke zone Grada Siska

PZ Komunalna zona Poslovna zona JIZ Poslovna zona BARUTANA PZ Obrtnička DOSTUPNE PARCELE GRAD SISAK - 2021. Kontakt osoba: Martina Mađerić Grad: Sisak E-mail: martina.madjeric@sisak.hr https://sisak.hr/investitori/  

Poduzetnička zona Općine Martinska Ves

Poslovna zona Mahovo https://www.martinskaves.hr/poslovne%20zone.htm Kontakt osoba: Maja Šikić, dipl. oec. Općina: Martinska Ves Pozicija u općini: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela E-mail: opcina@martinskaves.hr Telefon: +385 (0) 4471150  

Poslovna zona Općine Lipovljani

Poslovna zona BLATNJAČA Poslovna zona HATNJAK   https://lipovljani.hr/gospodarstvo/poduzetnicke-zone/ Kontakt osoba: Nikola Horvat Općina: Lipovljani Pozicija u općini: Općinski načelnik E-mail: nikola.horvat@lipovljani.hr Telefon: +385 (0) 44 676 004 Fax: +385 (0) 44 611 214    

Poduzetnička zona Općine Lekenik

Poslovna zona Lekenik http://lekenik.hr/poduzetnicka-zona/hr/novosti/ Kontakt osoba: Vikotrija MajcenOpćina: LekenikTelefon: +385 (0)44 527 813Fax: +385 (0)44 527 818

Poslovni prostor u Gradu Hrvatska Kostajnica

Poslovna zona Hrvatska Kostajnica Kontakt osoba: Zoran Stunković Grad: Hrvatska Kostajnica Pozicija u gradu: pročelnik JUO E-mail: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr Telefon: +385 (0) 44 551 557 Fax: +385 (0) 44 551 542

Poduzetničke zone Grada Gline

Poduzetnički inkubator u Glini Poduzetnička zona Jukinac II Poduzetnička zona Jukinac Poduzetnička zona Željezara Poduzetnička zona Zvonimirova Kontakt osoba: Nada Babić Grad: Grad Glina E-mail: nada@grad-glina.hr Telefon: +385 (0)044/551-609 Fax: +385 (0)44/551-639

Poslovne zone Općine Dvor

Poslovna zona Vanići Poslovna zona stanica za tehnički pregled Poslovna zona Divuša Poslovna zona Keramika Rujevac Manji poslovni prostori Kontakt osoba: Nikola Arbutina Grad/Općina: Općina Dvor Pozicija u gradu/općini: načelnik E-mail: nacelnik@dvor.hr Telefon:...

Poslovna zona Općine Donji Kukuruzari

Poslovna zona Donji Kukuruzari Kontakt osoba: Lucija Matković Općina: Donji Kukuruzari Pozicija u općini: općinska načelnica E-mail: lucija.matkovic@donji-kukuruzari.hr Telefon: +385 (0) 44 857 021