Utorak, 27 rujna, 2022

RK -SMŽ VIJESTI

Novi uspjeh prekograničnog projekta CROWN – kandidiran za najbolji Interreg projekt...

Posljednje dvije godina Razvojna agencija SIMORA provodila je prekogranični projekt Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN. Ovih dana stigla je i potvrda...