Zajedno do sredstava EU fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:
„Zajedno do sredstava EU fondova“

O projektu:
Projekt Zajedno do sredstava EU fondova usmjeren je pružanju stručne pomoći u pripremi i provedi projekata od interesa za razvoj županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije.
Projektom će biti provedene i aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, izradu Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata te njihovih provedbenih dokumenata, mjere informiranja i obrazovne aktivnosti potencijalnih korisnika EU fondova te osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora SMŽ. Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se opći kapaciteti lokalne i regionalne samouprave kako bi povećali razinu korištenja sredstava EU fondova.

Ciljevi projekta:
Cilj projekta Zajedno do sredstava EU fondova je potpora razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz povećanje
korištenja dostupnih sredstava EU fondova i jačanje općih kapaciteta.
Projektom će biti pružena i sustavna podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu na području Sisačko-moslavačke županije

Aktivnosti projekta:
1. Pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Sisačko-moslavačke županije javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Sisačko-moslavačke županije;
2. Upis projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata, koordinacija upisa projekata u središnji elektronički registar projekata, provjeravanje i praćenje stanja razvojnih projekata te osposobljavanje korisnika registra s područja Sisačko-moslavačke županije;
3. Izrada Županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te izrada njihovih provedbenih dokumenata
4. Informiranje potencijalnih korisnika EU fondova s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja, javnih tribina, izrada i distribucija e-biltena dostupnim sredstvima EU fondova)
5. Obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima s područja Sisačko-moslavačke županije (organizacija i održavanje radionica, treninga, predavanja)
6. Osposobljavanje zaposlenika Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije (organizacija 40 različitih edukacija u skladu s potrebama svih zaposlenika)
7. Promidžba i vidljivost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
8. Upravljanje projektom i administracija.

Vrijednost projekta:
5.320.980,79 EUR
Iznos koji sufinancira EU:
4.522.833,67 EUR

Razdoblje provedbe projekta:
1. travnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba:
Kristina Božić Čerkez, voditelj projekta kristina@rk-smz.hr
Za više informacija o EU fondovima:
https://strukturnifondovi.hr/
Sadržaj ove publikacija isključiva je odgovornost Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije.