2024.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

I. izmjena Plana nabave

II. izmjena Plana nabave

III. izmjena Plana nabave

IV. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/ 

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 2-2024 RE

Računalna oprema, 1-2024 RE