2024.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

I. izmjena Plana nabave

II. izmjena Plana nabave

III. izmjena Plana nabave

IV. izmjena Plana nabave

V. izmjena Plana nabave

VI. izmjena Plana nabave

VII. izmjena Plana nabave

VIII. izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/ 

  • Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17, 144/20, 30/23) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.hr/

  • Obavijest o odabiru ponude

Knjigovodstvene usluge, 2-2024 RE

Računalna oprema, 1-2024 RE

Uredski namještaj, 17-2024 RE