IPZ

Projekt “Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji”

Projekt uključuje organizaciju edukacija za pripadnike ranjivih skupina i učenike srednjih škola u području razvoja videoigara u cilju njihova osnaživanja za ulazak u tržište rada. Organizacijom edukativnih programa za nezaposlene osobe istima će se pružiti potrebna znanja o izradi poslovnih planova, crowdfundingu, pokretanju start upova, prodajnim vještinama, marketingu i korištenju društvenih mreža, društvenom poduzetništvu, a dodijelit će se i 20 potpora za samozapošljavanje u iznosu od 1.659,04 EUR prema izrađenom programu za dodjelu potpora.

 

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji bavit će se educiranjem ranjivih skupina u području gaming industrije, kao i poticanju poduzetničkog duha kroz edukacije i potpore za samozapošljavanje te jačanjem kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, kako bi uloga LPZ-a postala aktivnija, efikasnija i omogućila rast gospodarske aktivnost na razini Sisačko – moslavačke županije.

 

Vrijednost projekta: 265.174,12 EUR 100 % EU potpora

Trajanje: 14.5.2018. –14.5.2020.

Kontakt osobe: Andreja Šeperac, voditeljica projekta, 044/544 930 aseperac@simora.hr

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, HZZ Područni ured Sisak, HZZ Područni ured Kutina

Aktivnosti projekta:

  • Organizacija i provedba edukativnih radionica iz područja razvoja videoigara
  • Izrada programa dodjele potpora za zapošljavanje
  • Izrada strategije za razvoj ljudskih potencijala SMŽ za razdoblje 2020. – 2027.
  • Edukacije za članove LPZ-a
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija