2019.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

  • Obavijest o odabiru ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 04-2019

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 09-2019

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 10-2019

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 11-2019

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 18-19JN

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 19-19

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude 20-19