2021.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  • Obavijest o odabiru ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – Uredski materijal, 05-2021 RE

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude – „Knjigovodstvene usluge“, 08-2021

Usluga vanjskog stručnjaka za provedbu 2 edukacije, 09-2021 RE