2022.

  • Plan nabave Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije

Plan nabave

I. izmjena Plana nabave

II. izmjena Plana nabave

III. Izmjena Plana nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune bit će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 144/20) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  • Obavijest o odabiru ponude

Stručno usavršavanje zaposlenika, 01-2022 RE

Knjigovodstvene usluge, 06-2022 RE