Opremanje ordinacija SMŽ

Projekt “Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije”

Projekt uključuje nabavu opreme za domove i koncesionare za djelatnosti: obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, te manje infrastrukturne zahvate na zgradama domova. Ulaganja u opremu usmjerena su na razvoj novih usluga koje do sada nisu bile dostupne kao i na one koje do sada nisu bile adekvatne, dok će infrastrukturni radovi biti usmjereni u cilju usklađivanja zgrada domova s propisanima zakonskim uvjetima. Ukupni rezultati će pridonijeti olakšanom pristupu PZZ svim stanovnicima, naročito socijalno ugroženima i invalidima. On je trenutno otežan zbog loše gospodarske situacije, loše opremljenosti i neprilagođene infrastrukture, manjka liječnika, te loše prometne povezanosti rubnih i ruralnih područja s većim mjestima. PZZ će provedbom projekta, postat efikasnija, kvalitetnija i pravovremena. Pacijentima će se omogućiti veći broj i kvaliteta zdravstvene usluge, pravovremena prevencija bolesti, brže dijagnosticiranje, a time i rasterećenje na sekundarnoj razini. Projekt će na taj način doprinijeti lokalnom i regionalnom razvoju, jačanjem sustava PZZ i povećavanjem općeg društvenog standarda stanovništva.

Ciljevi i očekivani rezultati

Projekt ima za cilj poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području SMŽ poboljšanjem kvalitete usluga. Kroz ovaj projekt poboljšat će se primarna zdravstvena zaštita na području SMŽ nabavom opreme za domove zdravlja u Kutini, Petrinji i Sisku. Oprema će omogućiti bržu obradu pacijenata i veće i kvalitetnije usluge. Izvođenje manjih infrastrukturnih zahvata rekonstrukcije/adaptacije na zgradama domova zdravlja u Kutini, Petrinji i Sisku u cilju zadovoljavanja Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16). Tijekom rekonstrukcije/adaptacije provodit će se stručni nadzor u kojem se nadzire usklađenost izvođenja manjih infrastrukturnih zahvata s potrebnom projektno-tehničkom dokumentacijom.

Vrijednost projekta: prihvatljivi troškovi 1.973.623,53 EUR (EU potpora 1.609.229,13 EUR)

Trajanje: 24.8.2017.- 24.8.2020.

Kontakt osobe: Nataša Acs, voditelj projekta, 044/550 176 natasa.acs@smz.hr

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Aktivnosti projekta:

 • Nabava opreme za domove zdravlja (Kutina, Petrinja, Sisak)
 • Nabava opreme za koncesionare obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare ginekologije primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare pedijatrije primarne zdravstvene zaštite
 • Nabava opreme za koncesionare dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite
 • Rekonstrukcija/adaptacija zgrada domova zdravlja (DZ Kutina, DZ Petrinja, DZ Sisak)
 • Stručni nadzor radova
 • Financijska revizija projekta
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom