Poslovna zona I Velika Ludina

Poslovna zona II Velika Ludina

Poslovna zona III Velika Ludina

Karte VIII izmjena i dopuna PPUO-Vidrenjak

Kontakt osoba: Jelena Malekinušić
Općina: Općina Velika Ludina
Pozicija u općini: Viši stručni suradnik za opće i upravne poslove
E-mail: opcina@ludina.hr
Telefon: +385 (0) 44/658-935
Fax: +385 (0) 44/658-210