PZ V.Ludina

PZII V.Ludina

PZIII V.Ludina

Kontakt osoba: Jelena Malekinušić
Općina: Općina Velika Ludina
Pozicija u općini: Viši stručni suradnik za opće i upravne poslove
E-mail: opcina@ludina.hr
Telefon: +385 (0) 44/658-935
Fax: +385 (0) 44/658-210