Rekonstrukcija bolničkog kompleksa OB “Dr. Ivo Pedišić”

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje zgrade Središnjeg bolničkog paviljona u sklopu Opće bolnice „Dr Ivo Pedišić“ Sisak, koja će biti namijenjena radu Dnevne bolnice i Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP). Nositelj projekta je Sisačko-moslavačka županija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 88.820.625,00 kn. Projektom je predviđena izgradnja i opremanje zgrade Središnjeg bolničkog paviljona u sklopu Opće bolnice „Dr Ivo Pedišić“ Sisak, koja će biti namijenjena radu Dnevne bolnice i Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP).

Cilj projekta: Osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 29.160.375,00 HRK

Bespovratna sredstva EU: 20.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 31. siječanj 2021. godine

Ciljane skupine: pacijenti, koji će dobiti kvalitetniju medicinsku uslugu; zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada; upravi koja će ispuniti uvjet postojanja OHBP predviđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima

Aktivnosti projekta:

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta

Izgradnja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu Središnjeg bolničkog paviljona

Stručni i projektantski nadzor radova

Opremanje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak

Promicanje horizontalnih politika EU

Promidžba i vidljivost

Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)

+385 44 553 234

tus@obs.hr