Četvrtak, 9 srpnja, 2020
Naslovnica Blog Stranica 82

EACEA 24/2018: Potpora za razvoj europskih videoigara

 

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga “Potpora za razoj europskih videoigara”(Call for proposals EACEA 24/2018 – Support for Development of European Video Games)

Ciljevi: U okviru konkretnog cilja poboljšanja kapaciteta za transnacionalno i međunarodno djelovanje europskog audiovizualnog sektora jedan od primarnih ciljeva potprograma MEDIA jest:

– povećati kapacitet audiovizualnih subjekata za razvoj projekata s potencijalom za širenje u Europi i šire te za poticanje europske i međunarodne koprodukcije.

Potprogram MEDIA pruža potporu za razvoj europskih audiovizualnih djela, posebno filmskih i televizijskih djela kao što su igrani, dokumentarni, dječji i animirani filmovi te interaktivnih djela poput videoigara i multimedijskih sadržaja s većim potencijalom prekograničnog kruženja. U okviru tog programa potpore podnositelji prijave mogu podnijeti prijedlog za razvoj koncepta i projekta (aktivnosti do trenutka kad koncept postane prototip koji je moguće igrati ili probna verzija) iznimno inovativnih i kreativnih narativnih videoigara namijenjenih uporabi u komercijalne svrhe za osobna računala, konzole, mobitele, tablet-računala, pametne telefone i ostalu tehnologiju.

Prihvatljivi prijavitelji: pozivu na podnošenje projektnih prijedloga namijenjen je europskim poduzećima čije aktivnosti pridonose ostvarenju prethodno navedenih ciljeva, a posebno europskim poduzećima za proizvodnju videoigara koja su osnovana u skladu sa zakonom najmanje 12 mjeseci prije datuma podnošenja i koja mogu dokazati svoj nedavni uspjeh. Podnositelj prijave mora biti i većinski vlasnik prava povezanih s podnesenim projektom.

Prijave pravnih osoba osnovanih u jednoj od sljedećih zemalja prihvatljive su ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 8. Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.):

– države članice EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu u skladu s člankom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ

Program je otvoren i za aktivnosti bilateralne ili multilateralne suradnje usmjerene na odabrane zemlje ili regije na temelju dodatnih odobrenih sredstava koja plaćaju te zemlje ili regije te na temelju posebnih mehanizama koje treba dogovoriti s tim zemljama ili regijama.

Program dopušta suradnju i zajedničku akciju sa zemljama koje ne sudjeluju u programu te s međunarodnim organizacijama koje su aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima, poput UNESCO-a, Vijeća Europe, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ili Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo na temelju zajedničkih doprinosa u realizaciji ciljeva programa.

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive su isključivo aktivnosti koje se odnose na fazu razvoja u sljedećim projektima: narativne videoigre, neovisno o platformi ili očekivanom načinu distribucije. Priča mora biti prožeta kroz cijelu videoigru (naracija unutar videoigre), a ne smije služiti samo kao uvod ili završetak igre. Videoigra u svakom slučaju mora biti namijenjena uporabi u komercijalne svrhe.

Faza produkcije podnesenog projekta ne smije početi prije nego što prođe osam mjeseci od datuma podnošenja prijave.

Prihvatljive prijave:  Podnositelji prijave mogu podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga. Prijave koje zahtijevaju financijski doprinos manji od 10.000 EUR nisu prihvatljive. Projekt traje 36 mjeseci od datuma početka provedbe aktivnosti.

Kriteriji za odabir: Moguće je dobiti najviše 100 bodova, a bodovi se dodjeljuju na temelju sljedećih pondera:

– Kvaliteta i sadržaj aktivnosti (30 bodova): Kvaliteta sadržaja i narativne priče projekta i izvornost koncepta u odnosu na postojeća djela

– Inovativnost projekta (20 bodova): Inovativnost, tj. mjera u kojoj projekt nadilazi granice postojeće ponude, nudeći nove tehnike i sadržaj

– Relevantnost i europska dodana vrijednost (20 bodova): Razvojna strategija i mogućnost za europsku međunarodnu uporabu (što uključuje upravljanje pravima intelektualnog vlasništva)

Distribucija rezultata projekta (20 bodova): Distribucija, komunikacijska i marketinška strategija i primjerenost za ciljanu publiku, uključujući i dostupnost

Utjecaj i održivost (10 bodova): Financijska strategija za razvoj i produkciju te izvedivost projekta Dodatnih pet bodova može se dodijeliti za projekte koji su posebno namijenjeni djeci do 12 godina, što se dokazuje sadržajem koji je prikladan za tu dobnu skupinu i strategijama koje su posebno usmjerene na nju.

Proračun: Ukupan raspoloživi proračun iznosi 3,78 milijuna eura. Dodijeljeni financijski doprinos jest subvencija.

Financijski doprinos iznosi između 10.000 i 150.000 eura pod uvjetom da iznos ne premašuje 50 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava: Poziv na dostavu prijedloga ima jedan rok. Prijava za potporu mora biti podnesena i zaprimljena od datuma objave poziva na podnošenje prijedloga do 27. veljače 2019. u 12:00 sati (prema briselskom vremenu), tj. datuma zatvaranja poziva na podnošenje prijedloga. Prijedlozi moraju biti primljeni najkasnije do 12:00 sati (prema briselskom vremenu) navedenog datuma putem internetskog obrasca za prijavu (eForm).

Neće biti prihvaćen nijedan drugi način prijave. Podnositelji prijava moraju osigurati predaju svih zatraženih dokumenata koji se navode u e-obrascima.

Sve pojedinosti: Cjeloviti tekst smjernica i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj adresi: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en

Prijave moraju ispunjavati sve uvjete iz smjernica i biti predane na priloženim obrascima.

 

Održane partnerske konzultacije za program “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva”

U utorak, 13.studenog 2018. godine sudjelovali smo na partnerskim konzultacijama za program “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva”, u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021. u hotelu Westin.

Cilj programa je jačanje socijalne i gospodarske kohezije kroz stvaranje preduvjeta za potporu jednakim mogućnostima u obrazovanju osnovnoškolskih učenika u slabije razvijenim područjima s naglaskom na jačanje njihovih budućih mogućnosti zapošljavanja. Konzultacije imaju za cilj identificiranje i okupljanje svih relevantnih dionika iz područja obrazovnog sustava.

INTERREG V-B MEDITERAN 2014. – 2020. – poziv na informativni dan i predstavljanje 3. Poziva na dostavu projektnih prijedloga

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020., poziva na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Sudionici će osim predstavnika Nacionalnog tijela imati priliku čuti iskustva u procesu prijave i provedbi projekata od strane uspješnih hrvatskih projektnih partnera iz prethodnih poziva.

Program Interreg V-B Mediteran 2014. – 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava kojima se potiče partnerstvo javnih i privatnih institucija u mediteranskom programskom području s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske učinkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren od 30. studenog 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine, i to za prioritetne osi 1 i 3 (specifični ciljevi: Plavi rast; Održivi obalni i pomorski turizam; Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja). Važno je napomenuti da je u sklopu ovog poziva dozvoljen samo jedan tip projekata, a to su više modularni projekti (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju.

Informativni dan će se održati 5. prosinca 2018. godine s početkom u 9:00 sati (registracija od 8:30 sati) u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, Zagreb (dvorana u prizemlju).

Više informacija i prijava OVDJE

Preko WIFI4EU do besplatnog bežičnog interneta u Sisačko-moslavačkoj županiji

Na natječaj WIFI4EU iz Sisačko moslavačke županije prijavili su se gradovi Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina i Novska te općine Lekenik, Lipovljani, Majur, Sunja i Velika Ludina. Cilj je postavljanje wifi-a na javnim mjestima u gradovima i općinama, kako bi građani imali besplatan pristup bežičnom internetu na mjestima javnog života, poput parkova, trgova, javnih zgrada, knjižnica, zdravstvenih ustanova i muzeja diljem Europe. Uspješnim prijaviteljima će se dodijeliti vaučer od 15 000 EUR u fiksnom iznosu kojim će moći financirati izgradnju WiFi infrastrukture.

Uvođenje novog programa za razvoj video igara u Tehničku školu Sisak

U ponedjeljak, 12. studenog 2018. godine održali smo radni sastanak sa Davorom Malovićem, ravnateljem Tehničke škole Sisak o uvođenju novog četverogodišnjeg smjera  – Tehničar za razvoj video igara u Tehničku školu Sisak. Već smo ranije bili na sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gdje smo dobili smjernice za sam proces uvođenja novog smjera obrazovanje te izrade strukovnog kurikuluma. Ovo je zapravo još jedan korak, koji će Sisačko-moslavačku županiju pozicionirati u Središte gaming industrije.

Radionica o prekograničnoj suradnji Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Danas sudjelujemo na radionici o prekograničnoj suradnji Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, koja se održava u Aquatici – slatkovodnom akvariju Karlovac. U sklopu poziva Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga pripremamo čak 5 projekata, kojima je cilj jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja.

Održano je testiranje inteligencije u Sisku!

U petak, 9.studenog 2018. godine Hrvatska Mensa održala je testiranje inteligencije za sve zainteresirane u Sisku. Testiranje je održano u kontroliranim uvjetima pod nadzorom ovlaštenog psihologa u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RE.

U roku od mjesec dana, pristupnici će poštom dobiti rezultate testiranja u zatvorenoj omotnici na njihovu kućnu adresu. Hrvatska Mensa od nadzornog psihologa dobiva isključivo popis osoba koje su na temelju postignutog rezultata na testu inteligencije ispunile uvjet za učlanjenje, te im šalje poziv da to i učine, ako žele.

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 35.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. studenoga 2018. godine od 16:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte OVDJE

Slobodan WIFI u javnom prostoru – “WIFI4EU”

Danas, 7. studenoga 2018. godine u 13 sati Europska komisija otvara poziv za shemu “WIFI4EU”. Prijave će biti otvorene sve do 17 sati 9. studenoga 2018. godine.

Poziv donosi 120 milijuna eura za investiciju u otvoreni pristup bežičnom internetu u javnim prostorima kroz etabliranje “free WiFi” zona u parkovima, na trgovima, u knjižnicama, zgradama javne namjene…

Gradovi i općine će se putem ovog poziva moći prijaviti za vaučer u iznosu od 15.000,00 eura kojima će uspostaviti “WiFi hotspot-ove” u javnim prostorima. U Europskoj uniji postoje čak 8 tisuća potencijalnih prijavitelja za ovaj poziv, koji su se morali unaprijed registrirati da bi danas od 13 sati mogli podnijeti svoju prijavu.

Podsjetimo, isti je poziv Komisija je u lipnju 2018. godine otvorila isti poziv, ali ga je bila prisiljena i obustaviti zbog tehničkih problema koji su nastali zbog preopterećenosti stranice za podnošenje prijava. Zbog toga se svi prijavitelji nisu mogli prijaviti pod jednakim uvjetima, što je jedno od najvažnijih načela pri korištenju sredstava europskih poreznih obveznika.

Tako će samo 2.800 najbržih prijavitelja (gradova i općina) dobiti vaučer u okviru ovoga poziva, uz uvjet da svakoj državi članici budu dodijeljeno barem 15 vaučera.

Komisija je najavila kako će u sljedeće dvije godine objaviti još tri “WIFI4EU” poziva, jedan na svakih 6 mjeseci. To bi moglo, uz obraćanje pozornosti na potrebnu alokaciju sredstava, zadovoljiti potrebe svih zainteresiranih prijavitelja, a time i građana Europske unije koji će u svojim gradovima dobiti besplatan WiFi, oslobođen od reklama i od prikupljanja osobnih podataka.

Natječaj za tip operacije 3.2.1. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 6. studenoga 2018.  prvi Natječaj za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su:
1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet);
2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio Zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više OVDJE