Projekt „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“ koji provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u suradnji s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) započeo je svoju provedbu. Na organiziranom uvodnom događaju održan je i okrugli stol koji je okupio koordinatore za strateško planiranje na regionalnim razinama. Andreja Šeperac, sudjelovala je u ime Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.

„Ovim projektom, financiranim iz Norveškoga financijskoga mehanizma 2014.-2021. želimo postići jačanje strateškoga planiranja i jačanje upravljačkih kapaciteta među različitim razinama vlasti, a posebice na regionalnoj i lokalnoj razini“, istaknula je ministrica Nataša Tramišak zahvalivši se pritom nazočnim predstavnicima OECD-a kao partnerima projekta te koordinatorima za strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini koji su ključni dionici procesa.

Nakon što Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj prezentirala uvodno koncept „place-based“ regionalnog razvoja i iskustva članica OECD-a, održan je okrugli stol između regionalnih koordinatora i predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a koji su podijelili svoja stajališta o teritorijalnom pristupu regionalnom razvoju, glavnim mogućnostima i izazovima za Hrvatsku u jačanju teritorijalnog pristupa regionalnom razvoju te o tome na koje se sve načine teritorijalnim pristupom može poduprijeti provedba Nacionalne razvojne strategije do 2030. Andreja Šeperac ravnateljica Regionalnog koordinatora SMŽ sudjelovala je u okruglom stolu iznoseći iskustva i planove vezane uz Sisačko-moslavačku županiju.

Tijekom konferencije predstavljene su aktivnosti navedenog projekta, a njegovi korisnici bit će regionalni koordinatori.

Više informacija pronađite na poveznici.