Naziv natječaja:

e-savjetovanje na temu Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju“

Objavljen:

Ministarstvo turizma i sporta

Link:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20912

Prihvatljivi korisnici:

mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljivi iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu;
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja;
 • Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik u obliku patenata, autorskih prava, znanja i iskustva ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva);
 • Prihvatljivi troškovi su dodatni troškovi ulaganja u proizvodnju energije neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora;
 • Dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti;
 • Troškovi ulaganja u infrastrukturu za punjenje i/ili opskrbu gorivom s nultom ili niskim emisijama ugljika za vlastite potrebe korisnika potpore koji obavlja turističko-ugostiteljsku djelatnost;
 • troškovi instrumenata, opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt;
 • troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima;
 • dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno uslijed projekta;
 • Troškovi za usavršavanja;
 • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koja će rezultirati učinkovitijem korištenju resursa i/ili smanjenju nastanka otpada prilikom turističke aktivnosti i/ili naknadnim ponovnim korištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline;
 • uvođenje tehnoloških mjera i drugih zahvata koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, korištenju obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivijoj turističkoj usluzi;
 • Upravljanje projektom, uključujući i izradu dokumentacije za nabavu;
 • stručni nadzor…

Sažetak natječaja:

Predmet ovog Poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma. Sredstva raspoređena u 3 grupe: – Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK; Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK; Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma – 180.000.000 HRK.

Rok za predaju dokumentacije:

Za davanje prijedloga 10.6.2022.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr