Naziv natječaja: Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Objavljen: 10.06.2022.

Link: https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-9-1-1-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede.

Prihvatljivi iznos: Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi troškovi: Administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, kupnja informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Sažetak natječaja: Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 4. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr