U okviru ovog Poziva financirat će se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljna skupina: Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika odnosno imaju teškoće sukladno čl. 2. i 4. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 102/18, 59/19 i 22/20).

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i
privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,
86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Partnerstvo na projektu je obavezno. Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu s redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu.

Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i:
• drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave Prijavitelja
• regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.

Ukupan iznos Poziva: 150.000.000,00 KN

ESF sufinanciranje (85%): 127.500.000,00KN

Nacionalno sufinanciranje (15%): 22.500.000,00KN

Sufinanciranje projekata: U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/2017).

Trajanje projekata: 12 mjeseci

Rok: 4.7.2022.

Poveznicahttps://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-v/

 

Kontakt: obrazovanje@simora.hr