Naziv natječaja: Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Objavljen: 15.06.2022. godine

Link: https://www.apprrr.hr/novi-natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu/

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi iznos: Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Prihvatljivi troškovi: Ulaganje u građenje primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova), ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta

Rok za predaju dokumentacije: Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

Kontakt odjel: Odjel za ruralni razvoj

044/660-116    095/308 9201

ruralni@simora.hr