Naziv natječaja: Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Objavljen:  Ministarstvo kulture i medija

Link: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-poticanje-poduzetnistva-u-kulturnim-i-kreativnim-industrijama-u-2022-godini-rok-10-srpnja-2022/22363

Prihvatljivi korisnici:

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

Prihvatljivi iznos: (min – max): Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 200.000,00 kuna (u visini do 85 % prihvatljivih troškova)

Prihvatljivi troškovi:

  • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike
  • zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.
  • nabava opreme, opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava)

Sažetak natječaja: Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike. Ovaj Javni poziv usmjeren je na kontinuirani razvoj novih načina i modela poslovanja, uključujući i one osmišljene radi ublažavanja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije. Cilj mjera je dugoročna primjena i iskoristivost novih poslovnih rješenja u  uvjetima oporavka.

Rok za predaju dokumentacije: očekuje se objava poziva

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr