Naziv natječaja:  Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV) – Društvene inovacije za poštenu zelenu i digitalnu tranziciju

Objavljen: 3. svibnja 2022.

Link:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254019;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Prihvatljivi korisnici: Privatni i javni prijavitelji

Prihvatljivi iznos (min – max): 200.000 – 1.000.000 eura

Prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnosti jačanja kapaciteta;
  • Aktivnosti podizanja svijesti i diseminacije;
  • Akcije usmjerene na stvaranje i poboljšanje mreža, razmjenu dobrih praksi;
  • Akcije koje razvijaju i testiraju integrirane i društvene inovativne pristupe za rješavanje nekih izazova i rizika povezanih s digitalnim i zelenim prijelazima
  • Povratne informacije kreatorima politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i razini EU;
  • Aktivnosti osposobljavanja (uključujući na poslu) i usklađivanja posla;
  • Komunikacijske kampanje usmjerene na određene društvene skupine.

Sažetak natječaja: Poziv ima za cilj razviti i testirati integrirane i inkluzivne društvene inovacijske pristupe – u školama ili centrima za obuku, u socijalnoj ekonomiji, na poslu ili u lokalnim zajednicama, ili drugim relevantnim okruženjima – kako bi se potaknula zelena i digitalna transformacija, provođenjem i provedbom jednog ili nekoliko od sljedećih aktivnosti: (i) identificiranje i rješavanje (pre-/up-) potreba za vještinama i (ponovnim) osposobljavanjem koje proizlaze iz novih, zelenih ili digitalnih proizvoda, usluga ili tehnologija; (ii) poticanje društvenog prihvaćanja i/ili promjena ponašanja za održivije poslovne modele, uključujući društvenu ekonomiju, obrasce potrošnje i/ili načine prijevoza; (iii) razvoj puteva održivosti i alata za transformaciju za aktere socijalne ekonomije; (iv) promicanje provedbe načela 20. Europskog stupa socijalnih prava o pristupu osnovnim uslugama, uključujući energiju, mobilnost i digitalne komunikacije, u kontekstu zelene i digitalne tranzicije.

Rok za predaju dokumentacije: 2.8.2022.

Kontakt odjel: EU odjel

euodjel@simora.hr