Poduzetnička zona Zapad

Shematski prikaz zone PZ ZAPAD

Poduzetnička zona Novska

Shematski prikaz zone PZ NOVSKA

Više na:

Invest IN Novska

Info publikacija_POSLOVNA ZONA NOVSKA

Kontakt osoba: Marija Kušmiš, mag.oec.
Grad: Novska
Pozicija u gradu: gradonačelnica
E-mail: marija.kusmis@novska.hr
Telefon: +385 (0) 44 691 515
Fax: +385 (0) 44 691 525