KONTAKTI Simora

 

R.br. Ime i prezime radnika  Naziv radnog mjesta Kontakt
1. Mario Čelan Direktor mario_celan@yahoo.com
2. Andreja Šeperac Zamjenica direktora, voditelj odjela za projekte EU aseperac@simora.hr
3. Tomislav Plesec Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost tplesec@simora.hr
4. Marko Gašljević Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost mgasljevic@simora.hr
5. Marijana Mitrović Suradnica u odjelu za investicije i konkurentnost mmitrovic@simora.hr
6. Dominik Cvetkovski Stručnjak za edukaciju dominik@inkubator-pismo.eu
7. Zvonimir Mikšić Stručnjak za edukaciju
8. Tijana Šapina Suradnica u odjelu za investicije i konkurentnost tsapina@simora.hr
9. Maja Vrban Suradnica u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužena za informatiku mvrban@simora.hr
10. Manuela Horvat Referentica mhorvat@simora.hr
11. Nikolina Mrčela Suradnica u odjelu za investicije i konkurentnost nmrcela@simora.hr
12. Ana Klanjčić Referentica aklanjcic@simora.hr
13. Stjepan Tin Martinec Referent tmartinec@simora.hr
14. Filip Belošević Suradnik u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužen za odnose s javnošću fbelosevic@simora.hr
15. Mateja Baković Suradnik u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužen za odnose s javnošću mbakovic@simora.hr