KONTAKTI Simora

 

IME I PREZIME NAZIV RADNOG MJESTA KONTAKT
Darjan Vlahov Direktor
Vlado Vujica Voditelj odjela za pripremu i provedbu vvujica@simora.hr
Kristina Štimac Voditelj odjela za upravljanje poduzetničkim inkubatorom kstimac@simora.hr
Andrej Srdanović Viši stručni suradnik za edukaciju asrdanovic@simora.hr
Filip Belošević Stručni suradnik za pripremu i provedbu fbelosevic@simora.hr
Maja Vrban Stručni suradnik za pripremu i provedbu mvrban@simora.hr
Iris Pilipović Suradnik za pripremu i provedbu ipilipovic@simora.hr
Josip Iličić Suradnik za održavanje tehnike josip.ilicic@simora.hr
Snježana Kolar Čistačica
Verica Piškor Čistačica
Jasmina Radočaj Čistačica
Kristina Gračaković Čistačica