KONTAKTI Simora

IME I PREZIME NAZIV RADNOG MJESTA KONTAKT
Darjan Vlahov Direktor
Vlado Vujica Voditelj odjela za turizam, investicije i opće poslove vvujica@simora.hr
Filip Belošević Stručni suradnik za projekte EU fbelosevic@simora.hr
Maja Vrban Stručni suradnik za projekte EU mvrban@simora.hr
Josip Iličić Voditelj tehničke službe – domar josip.ilicic@simora.hr
Snježana Kolar Čistačica
Verica Piškor Čistačica
Jasmina Radočaj Čistačica