KONTAKTI Simora

IME I PREZIME NAZIV RADNOG MJESTA KONTAKT
Mario Čelan Direktor mario_celan@yahoo.com
Andreja Šeperac Zamjenica direktora, voditelj odjela za projekte EU aseperac@simora.hr
Tomislav Plesec Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost tplesec@simora.hr
Marko Gašljević Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost mgasljevic@simora.hr
Nikolina Rokić Viši stručni suradnik za turizam i investicije nrokic@simora.hr
Dominik Cvetkovski Stručnjak za edukaciju dominik@inkubator-pismo.eu
Zvonimir Mikšić Stručnjak za edukaciju miksiczvonimir@gmail.com
Tijana Šapina Suradnica u odjelu za investicije i konkurentnost tsapina@simora.hr
Maja Vrban Suradnica u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužena za informatiku mvrban@simora.hr
Vlado Vujica Voditelj odjela za poduzetništvo vvujica@simora.hr
Filip Belošević Suradnik u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužen za odnose s javnošću fbelosevic@simora.hr
Iva Sučević Milković Suradnik za turizam i investicije isucevic-milkovic@simora.hr
Hrvoje Jelača Referent za turizam, investicije i ostale poslove hjelaca@simora.hr
Dragan Gusić Referent za turizam, investicije i ostale poslove dgusic@simora.hr