KONTAKTI Simora

 

 

 

R.br. Ime i prezime radnika  Naziv radnog mjesta Kontakt
1. Mario Čelan Direktor mario_celan@yahoo.com
2. Andreja Šeperac Zamjenica direktora, voditelj odjela za projekte EU aseperac@simora.hr
3. Tomislav Plesec Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost tplesec@simora.hr
4. Marko Gašljević Suradnik u odjelu za investicije i konkurentnost mgasljevic@simora.hr
5. Dominik Cvetkovski Stručnjak za edukaciju dominik@inkubator-pismo.eu
6. Zvonimir Mikšić Stručnjak za edukaciju
7. Tijana Šapina Suradnica u odjelu za investicije i konkurentnost tsapina@simora.hr
8. Maja Vrban Suradnica u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužena za informatiku mvrban@simora.hr
9. Manuela Horvat Referentica mhorvat@simora.hr
10. Filip Belošević Suradnik u odjelu za strateško planiranje i ljudske resurse zadužen za odnose s javnošću fbelosevic@simora.hr