KONTAKTI RK-SMŽ

 

Radno mjesto Ime i prezime Adresa elektroničke pošte Telefon
Ravnatelj Mario Čelan mario_celan@yahoo.com 092 198 7676

Odjel za pripremu programa i projekata

Voditelj odjela za pripremu programa i projekata Kristina Božić Čerkez kristina@rk-smz.hr 044 544 205
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Ana Klarić aklaric@rk-smz.hr 044 522 793
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Irena Mihanić imihanic@rk-smz.hr 044 522 793
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Stjepan Čivić scivic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Ana Mankas amankas@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Dijana Lipovac dlipovac@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Tihana Stiplošek tstiplosek@rk-smz.hr 044 660 115
Suradnik za opće i administrativne poslove pripreme programa i projekata Nerina Sarkotić nerina@rk-smz.hr 044 544 204
Suradnik za informatičke poslove u pripremi programa i projekata Amir Velić avelic@rk-smz.hr 044 493 900

Odjel za provedbu programa i projekata

Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Nikolina Radić nradic@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Anton Sarić asaric@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Antonio Čerkez acerkez@rk-smz.hr 044 544 205
Stručni suradnik za računovodstvo i financije Petar Šimunić psimunic@rk-smz.hr 044 544 204
Stručni suradnik za računovodstvo i financije Martina Andrić mandric@rk-smz.hr 044 544 930
Suradnik za odnose s javnošću Tina Novak tnovak@rk-smz.hr 044 544 204
Suradnik za informatičke poslove u provedbi programa i projekata Juraj Živković jzivkovic@rk-smz.hr 044 660 116

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje

Voditelj odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje Tatjana Puškarić tpuskaric@rk-smz.hr 044 493 901
Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje Vesna Mikšić vmiksic@rk-smz.hr 044 493 901
Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje Gordana Krznarić gkrznaric@rk-smz.hr 044 493 901

Odjel za županijske razvojne programe

Voditelj odjela za županijske razvojne programe Josip Takač jtakac@rk-smz.hr 044 522 793
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Mia Pavičić mpavicic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Zlatko Mesić zmesic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Magdalena Došlović mdoslovic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Tomislav Mioković tmiokovic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Ivana Butković ibutkovic@rk-smz.hr 044 660 115

Odjel za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela

Voditelj odjela za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Dijana Kovačević dkovacevic@rk-smz.hr 099 803 2559
Viši stručni suradnik za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Ivica Dolić idolic@rk-smz.hr 044 660 116
Stručni suradnik za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Sara Braičić sbraicic@rk-smz.hr 099 803 2559