KONTAKTI RK-SMŽ

NAZIV RADNOG MJESTA IME I PREZIME E-MAIL TELEFON
Ravnatelj Mario Čelan mario_celan@yahoo.com 092 198 7676
Odjel za pripremu programa i projekata      
Voditelj odjela za pripremu programa i projekata Kristina Božić Čerkez kristina@rk-smz.hr 044 544 205
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Ana Sesar asesar@rk-smz.hr  

Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Irena Mihanić imihanic@rk-smz.hr 044 544 204
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Stjepan Čivić scivic@rk-smz.hr 044 522 793
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Ana Mankas amankas@rk-smz.hr 044 544 205
Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Dijana Lipovac

zamjena: Ana Klanjčić

dlipovac@rk-smz.hr

aklanjcic@rk-smz.hr

044 544 205

044 679 750

Stručni suradnik za pripremu programa i projekata Tihana Stiplošek tstiplosek@rk-smz.hr 044 679 750
Suradnik za opće i administrativne poslove pripreme programa i projekata Nerina Sarkotić nerina@rk-smz.hr 044 493 901
Suradnik za informatičke poslove u pripremi programa i projekata Amir Velić avelic@rk-smz.hr 044 493 900
Odjel za provedbu programa i projekata      
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Nikolina Radić nradic@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Anton Sarić asaric@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Ivana Šiško isisko@rk-smz.hr 044 544 930
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Antonio Čerkez acerkez@rk-smz.hr 044 544 205
Stručni suradnik za provedbu programa i projekata Ivana Matanović imatanovic@rk-smz.hr 044 544 204
Stručni suradnik za računovodstvo i financije Petar Šimunić psimunic@rk-smz.hr 044 544 204
Stručni suradnik za računovodstvo i financije Martina Andrić Šipuš

zamjena: Nikolina Mrčela

mandric@rk-smz.hr

nmrcela@rk-smz.hr

044 522 793

044 660 115

Stručni suradnik za javnu nabavu Valentina Kozić vkozic@rk-smz.hr 044 544 930
Suradnik za odnose s javnošću Tina Novak tnovak@rk-smz.hr 044 544 204
Suradnik za informatičke poslove u provedbi programa i projekata Juraj Živković jzivkovic@rk-smz.hr 044 493 900
Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje      
Voditelj odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje Tatjana Puškarić tpuskaric@rk-smz.hr 044 493 901
Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje Hrvoje Ivanušić hivanusic@rk-smz.hr 044 660 116
Stručni suradnik za regionalni razvoj i strateško planiranje Ivona Kovačić ikovacic@rk-smz.hr 044 660 116
Odjel za županijske razvojne programe      
Voditelj odjela za županijske razvojne programe Josip Takač jtakac@rk-smz.hr
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Mia Pavičić Bogeljić mpavicic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Magdalena Frkat mfrkat@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Zlatko Mesić zmesic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Tomislav Mioković tmiokovic@rk-smz.hr 044 660 115
Stručni suradnik za županijske razvojne programe Ivana Butković ibutkovic@rk-smz.hr 044 660 115
Odjel za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela      
Voditelj odjela za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Dijana Kovačević dkovacevic@rk-smz.hr 044 660 116

 

Viši stručni suradnik za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Ivica Dolić idolic@rk-smz.hr 044 660 116
Stručni suradnik za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela Sara Braičić sbraicic@rk-smz.hr 099 803 2559