Poduzetnička zona Mošćenica-Poljana

Kontakt: Kata Rupčić
Grad: Petrinja
Pozicija u gradu: viša savjetnica
E-mail: kata.rupcic@petrinja.hr
Telefon: +385 (0) 99 534-7009