Lokacija: Grad Kutina, Sisačko-moslavačka županija

Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028)

Veličina zone (ha): 74 ha

Veličina dostupnog zemljišta (ha): 74 ha

SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI:
 • Namjena zemljišta: proizvodna / poslovna
 • 7 slobodnih parcela
KAPACITET INFRASTRUKTURE:
 • Plin: min. 12.000 m3 / h s mogućnošću povećanja (blizina magistralnog plinovoda)
 • Električna energija: min. 13 + 8 MW s mogućnošću povećanja i eventualnog dodatnog dobavnog pravca
 • Voda: osigurano – 480 m3 /dan s mogućnošću povećanja
 • Odvodnja/kanalizacija: da
 • Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: blizina glavnog kolektora i pročišćivača
UDALJENOST OD PROMETNE INFRASTRUKTURE:
 • Paneuropski koridor X
 • Autocesta: A3 – 2,5 km
 • Teretni željeznički kolodvor u Kutini
 • Zračna luka: Zračna luka dr. F. Tuđman, 85 km
 • Riječna luka Sava: Sisak, 45 km
 • Morska luka: Luka Rijeka, 235 km
 • Terminalom Carinske ispostave: udaljenost 2,5 km

VLASNIŠTVO / CIJENA ZEMLJIŠTA / KOMUNALNI DOPRINOS I NAKNADA:

 • Javno ili privatno vlasništvo: javno
 • Tereti na nekretnini: nema
 • Prodaja ili najam zemljišta: prodaja
 • Cijena prodaje:  7,00 – 25,00 kn / m²
 • Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Grad Kutina oslobađa sve investitore na području Poslovnih zona Grada Kutine najmanje 75% od komunalnog doprinosa, a moguća su i oslobađanja od 100% zavisno od kvalitete investicije, a eventualno preostali iznosi plaćaju se u obrocima bez kamata.
 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: ne obračunava se komunalna naknada (oslobađanje 100%) u periodu od pet /5/ godina od dana ishođenja Uporabne dozvole za pojedinu investiciju

Više pogledajte na: Brošura Kutina

Link: https://www.kind.hr/