Utorak, 7 srpnja, 2020
Naslovnica Blog Stranica 47

Javni poziv “Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u SMŽ”

Sisačko-moslavačka županija objavila je JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva po Projektu “Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji” u 2019. godini.

Potpore se odobravaju za:
1. stjecanje zaštite intelektualnog (industrijskog) vlasništva u zemlji i inozemstvu:
– troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog (industrijskog) vlasništva
2. razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija:
– nabava i ugradnja, preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme, mjerni
instrumenti, specijalni alati
– istraživanje i razvoj novog proizvoda, odnosno uvođenje inovacija u proizvodnju
3. tržišno-ekonomska obrada inovacije koja obuhvaća procjenu tržišnih izgleda
inovacije
4. sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih uz inovaciju
5. poticanje mladih inovatora
6. poduzetničko obrazovanje inovatora
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom u istoj kalendarskoj godini,
najviše u iznosu od 40.000,00 kuna.

Više o Pozivu OVDJE

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje. Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. Prijave na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od dana objave do 8. studenoga 2019.

Uvjeti natječaja s uputama za prijavitelje dostupni su OVDJE

Prijavi se na radionicu “Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje”

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“:

Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje                                   

koja će se održati 14.-18. listopada 2019. u Sisku, Rimska 28 u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 9:00 sati.

Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju 2018. godine i trajat će 30 mjeseci, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda. Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina.

Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike) i povećati njihovu zapošljivost te potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
Sisačko-moslavačke županije.

U okviru edukacije „Pisanje projekata, provedba projekata i izvještavanje“ polaznici će usvojiti znanja i vještine nužne za uspješnu pripremu i provedbu EU projekata. Naglasak je na praktičnom radu u okviru kojega će se kroz konkretne primjere projekata zajedno diskutirati o najčešćim problemima koji se javljaju u pripremi i provedbi te što je potrebno učiniti kako bi ih izbjegli ili riješili. Edukacija će biti popraćena nizom savjeta iz bogatog iskustva predavača.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte mvrban@simora.hr ili na telefon 044 544 204 najkasnije do 9. listopada 2019. godine. Prijava treba sadržavati ime i prezime osobe, naziv ustanove/organizacije, te je potrebno priložiti kopiju ugovora o radu kao dokaz o ispunjenju pokazatelja i pripadnosti ciljnoj skupini.

Potpora za Europske projekte suradnje 2020

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) raspisala je Poziv na dostavu prijedloga kojima će se putem Programa Kreativna Europa podržati Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini.

Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje; poticanje transnacionalne mobilnosti djela i aktera kulturnog i kreativnog sektora, osobito umjetnika; doprinos razvoju publike i poboljšanje pristupa djelima kulturnog i kreativnog sektora unutar Europske Unije i šire, s posebnim fokusom na djecu, mlade, ljude s poteškoćama u razvoju i podzastupljene skupine; doprinos inovaciji i kreativnosti u području kulture, osobito testiranjem novih poslovnih modela i poticanjem na suradnju s drugim sektorima.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim do najviše tri od navedenih prioriteta:
A) Transnacionalna mobilnost
B) Razvoj publike
C) Podizanje kapaciteta u područjima:
C.1) Digitalizacija
C.2.) Razvoj novih poslovnih modela
C.3) Usavršavanje i osposobljavanje
D) Međukulturni dijalog i društvena integracija migranata i izbjeglica
E) Nasljeđe European Year of Culture Herotage 2018

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 48.444.567, pri čemu je oko 40% navedenog budžeta predviđeno za potporu manjim projektima suradnje (COOP1).
Maksimalan iznos potpore po projektu iznosi:

  • EUR 200.000 – 60% ukupnog budžeta – za manje projekte suradnje (COOP1)
  • EUR 2.000.000 – 50% ukupnog budžeta – za veće projekte suradnje (COOP2)

Rok za prijave je 27. studenog 2019. godine, a upute za prijavu te obrasce i dokumente možete pronaći OVDJE

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada; projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19); projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu je 250.000.000,00 HRK. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu je 60.000.000,00 HRK.

Više o natječaju pročitajte OVDJE

OPG Jurić: 118.800 kuna za modernizaciju poslovanja!

OPG Jurić Martin nalazi se u Višnjici kraj Jasenovca. Prijavio se na natječaj u sklopu podmjere 6.3, operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i dobio potporu od 15.000 eura 😊

OPG Jurić bavi se ratarstvom, a dobivena sredstva uložiti će u kupnju mehanizacije i poljoprivrednog zemljišta čime će unaprijediti poslovanje te povećati proizvodnju.

Prijavu je pripremila SI-MO-RA d.o.o. Ovim projektom smo na 19.561.998,28 kuna ulaganja u ruralno područje SMŽ u 2019. godini.

 

Dani regionalnoga razvoja i EU fondova u Šibeniku

S ciljem jačanja razvojnog potencijala svih hrvatskih regija Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine organizira konferenciju „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“. Konferencija će se održati 5. i 6. listopada u Šibeniku.

Ministarstvo, kao nositelj regionalnoga razvoja, u Šibeniku će okupiti predstavnike državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave koji rade na provedbi Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi s regionalnim i lokalnim čelnicima razmjenjivali iskustva i mišljenja o aktualnim temama vezanima uz mogućnosti financiranja različitih projekata iz europskih fondova kao i izazovima u njihovom korištenju.

Kroz stručne radionice sudionici iz svih krajeva Hrvatske imat će priliku izravno postaviti pitanja predstavnicima tijela koja upravljaju i kontroliraju provedbu projekata koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj tih radionica je pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da što brže i učinkovitije koriste raspoloživa sredstva iz europskih fondova.

U središnjem dijelu konferencije, koja će se održati u subotu, 5. listopada  s početkom u 17 sati, nakon uvodnih govora domaćina te prezentacija ministara koji su čelnici Upravljačkih tijela o tome „Kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku“ održat će se panel „EU fondovi – izazovi za budućnost“, u kojem će ministri predstaviti planove za korištenje EU fondova iz svojih resora u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.

Dani regionalnoga razvoja i EU fondova završit će u nedjelju, 6. listopada, Sajmom EU fondova (Trg Pavla Šubića 1, u 10 sati) namijenjenom građanima, gdje će imati priliku iz prve ruke upoznati predstavnike uspješnih lokalnih EU projekata i njihova iskustva u korištenju EU fondova. ( https://razvoj.gov.hr/vijesti/dani-regionalnoga-razvoja-i-eu-fondova-u-sibeniku/4089)

Europski tjedan gradova i regija 2019. od 7. do 10. listopada 2019. godine u Bruxellesu

Europski tjedan gradova i regija je četverodnevni događaj u kojem predstavnici europskih općina, županija i gradova predstavljaju iskustva provedbe Kohezijske politike i ukazuju na važnost lokalne i regionalne samouprave za učinkovito upravljanje u Europskoj uniji. Tema ovogodišnjeg izdanja, koje se održava od 7. do 10. listopada 2019. godine u Bruxellesu, je „Regije i gradovi: stupovi budućnosti Europske Unije“.

Prvo izdanje Europskog tjedna gradova i regija organizirano je 2003. godine, a tijekom prethodnih godina ovaj događaj je postao platforma za umrežavanje europskih stručnjaka s područja regionalnog i lokalnog razvoja.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. i Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., za koje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije djeluje kao Upravljačko tijelo, sudjeluju u programu Tasting of Regions and Cities ovogodišnjeg Europskog tjedna gradova i regija. Ovdje će se predstaviti raznolika gastronomska ponuda regija Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore uključenih u navedene programe suradnje. Više informacija o registraciji i programu dostupno je na poveznici.

Sudjelovanje na Europskom tjednu gradova i regija 2019. jedan je od događaja na kojima Interreg IPA programi prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora promoviraju važnost prekograničnih projekata u rješavanju razvojnih izazova koji nadilaze nacionalne granice, kao i  mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije (EFRR i IPA II). Više informacija o opisanim programima dostupno je na poveznicama Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020. i Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za 2019.godinu

Grad Novska objavio je JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske za 2019.godinu. Prijave se dostavljaju do 31.listopada 2019.godine.

Više informacija OVDJE

Local Game Jam u Novskoj!

U sklopu Poduzetničkog inkubatora PISMO u Novskoj organizirali smo “Local Game Jam”. Gaming natjecanje u trajanju 30 sati na kojem su se okupili polaznici naše gaming edukacije te učenici Tehničke škole Sisak, budući Tehničari za razvoj video igara. Cilj nam je da osim naših edukacija budemo na pomoć i Tehničkoj školi Sisak te da učenici na kraju školovanja zaista budu stručnjaci gaming industrije.

Natjecatelji su dobili zadatak u 30 sati napraviti video igru na temu jedne od najvećih hrvatskih tvrtki. Nakon 30 sati kreativnog timskog rada imali smo video igre vezane za Kraš, PBZ, INA, KONZUM, JADROLINIJU. Prvo mjesto osvojila je ekipa u kojoj su bivši i sadašnji polaznici gaming edukacije te jedina cura među Tehničarima za razvoj video igara. Bravo!!!!