Subota, prosinac 7, 2019
Naslovnica Blog Stranica 47

Održan sastanak Tijela za praćenje provedbe Strategije

U četvrtak, 18.10.2018. godine održan je sastanak članova Tijela za praćenje provedbe Strategije Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije u prostorijama SI-MO-RA d.o.o..
Tema sastanka bila je izrada Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. za 2017. godinu. Na sastanku je dogovorena metodologija i dinamika prikupljanja podataka potrebnih za izradu Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. za 2017. godinu. Članovi Tijela za praćenje provedbe Strategije već četvrtu godinu za redom obavljaju redovnu aktivnost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, prikupljaju podatke za izradu Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020.

Informativna radionica na Poziv “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije”

Ured za udruge organizira drugu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv “Osnaživanje doprinosa OCD-a obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije” u okviru 1. grupe za dodjelu sredstava.

Radionica će se održati u srijedu, 14. studenoga 2018. u Zagrebu, a točno vrijeme i mjesto bit će objavljeni naknadno. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Podsjećamo da je uvjetima Poziva propisano kako će biti drugog roka za prijavu u slučaju da predviđena financijska sredstva nisu iskorištena u prethodnom roku za dostavu što je slučaj za 1. grupu za financiranje. Temeljem provedene administrativne provjere, utvrđeno je da će postojati neiskorištena sredstva unutar prve grupe za financiranje pri čemu se očekuje da će sredstva biti dostatna za financiranje najmanje 5 projekata. Konačan iznos preostalih sredstava bit će poznat po završetku postupka dodjele u okviru 1. roka o čemu ćemo vijest objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Drugi rok za dostavu projektnih prijedloga je 10. prosinca 2018.

Najniža vrijednost potpore unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 140.000,00,00 kuna. Najviša vrijednost potpore unutar 1. grupe, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kuna.

Za prvu grupu za dodjelu sredstava, udruga prijavitelj treba zadovoljiti dodatne uvjete: da do sada nije provodila projekt financiran iz EU sredstava kao nositelj projekta i nema godišnji prihod veći od 500.000,00 kuna.

Prijava, ostali uvjeti Poziva i natječajna dokumentaciju pronađite OVDJE

Edukacija za game developere u Novskoj!

Ne tako davno, pitali smo vas želite li raditi posao svojih snova. Zvučalo je nestvarno, ali edukacija za game developere je u tijeku. U Novskoj se školuju budući gameri, PISMO “raste”, Sisačko-moslavačka županija polako postaje središte gaming industrije.

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje otvorili smo natječaj za osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti za game developere. Edukacija je krenula u rujnu, budući gameri uče tehnologije vezane uz izradu video igara.

Polaznici kažu da je na edukaciji odlično, a mentori su više nego zadovoljni napretkom polaznika. Na fotografijama pogledajte kakva je atmosfera na edukacijama.

#gameri #edukacija #sisačkomoslavačkažupanija #središtegamingindustrije

Edukacija “Izrada poslovnih planova”

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. , poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji: Izrada poslovnih planova, koja će se održati 24. – 26.10.2018. u Sisku, Rimska 28 u prostorijama Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 9 sati.

Projekt Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji čiji je nositelj RA SI-MO-RA d.o.o. započeo je u svibnju ove godine, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt će trajati trideset mjeseci tijekom kojih će se održati brojne edukacije za pripadnike ranjiviih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike)

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Kutina. Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost, potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije.

Edukacija će obuhvatiti teme Što je poduzetništvo i tko je poduzetnik, Kako ideju pretvoriti u uspješan poduzetnički pothvat i kako je financirati, a obradit će se te na praktičnim primjerima pokazati izrada poslovnog plana. Prisutni će naučiti kako izraditi osnovna financijska izvješća te što su to statički i dinamički pokazatelji.

Prijave se zaprimaju putem prijavnice, koju možete popuniti na poveznici: https://goo.gl/forms/tQHXnvHAesXfKEKR2, najkasnije do 22. listopada 2018. godine zbog ograničenog broja polaznika.

Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 15. listopada do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 6. studenoga 2018. u 12.00 sati. Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2018. do lipnja 2019. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka.

Više informacija pročitajte OVDJE

“Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi”

U ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine, u prostoru Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak sudjelovali smo na 5. sastanku projektnih partnera Projekta Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ / „A New Industrial Culture in Central Europe“ Inducult2.0 koji je financiran sredstvima programa Središnja Europa 2014.- 2020.
Ukupna vrijednost projekta je 3.268,520,60 EUR-a, od čega je 163.548,04 EUR-a osigurano proračunom projekta Sisačko-moslavačkoj županiji kao projektnom partneru.
Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine, a završetak provedbe planiran je 31. svibnja 2019. godine.

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Cilj otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije je usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Više informacija o pozivu pročitajte OVDJE

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 7.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 11. listopada 2018. izmjenu Natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ovom izmjenom rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu produžen je do 16. studenoga 2018. do 12h. Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Prihvatljivi korisnici ove potpore su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, dok najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najniža ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija OVDJE

Građenje reciklažnih dvorišta

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.

Natječaj je otvoren do 15.10.2018. Više informacija OVDJE

Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede pokreće Program potpore za unaprjeđenje proizvodnoga potencijala u sektoru mesnog gospodarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. – 2020. godine ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna.

Za unaprjeđenje proizvodnoga potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele osigurano je 9 milijuna kuna, za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza na raspolaganju je 13,5 milijuna kuna, a za uzgoj izvornih pasmina peradi 1,5 milijun kuna.

Više informacija OVDJE