Svrha poziva: Provedbom će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Predmet poziva: Investicija „Centralno financiranje specijalizacija“ će omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima.

Pod razdobljem provedbe projekta podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe, a definira se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedba Investicije smije započeti 01. veljače 2020. godine, a mora se dovršiti do 31. prosinca 2028. godine.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Ukupna bespovratna sredstva: 510.026.740,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.800.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su zdravstvene ustanove.

Prijavitelj mora dokazati da:

  • je ustanova navedena u Odluci i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke ministrazdravstva,
  • u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja.

Prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga po ovome Pozivu. Jedna prijava (projektni prijedlog) može sadržavati jednu ili više specijalizacija.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Aktivnosti povezane s provedbom plana i programa Specijalističkog usavršavanja
doktora medicine u sljedećim djelatnostima:a) obiteljska medicinab) pedijatrija,

c) ginekologija i opstetricija,

d) medicina rada i sporta,

e) hitna medicina,

f) oftalmologija i optometrija,

g) opća interna medicina,

h) fizikalna medicina i rehabilitacija,

i) klinička radiologija,

j) epidemiologija,

k) školska i adolescentna medicina i

l) klinička mikrobiologija

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.12.2022, 23:59:00
Kontakt: obrazovanje@simora.hr