Naziv natječaja/javnog poziva:

Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Objavljen: 23.09.2022.

Link:

https://www.fzoeu.hr/docs/194/Javni%20poziv%20JIVU%20-%20EnU-8-22.pdf

Prihvatljivi korisnici:

Javni isporučitelji vodnih usluga

Prihvatljivi iznos: 400.000,00 kn

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri
čemu Korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu Projekta kako slijedi:

  • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i

prvoj skupini otoka,

  • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i

drugoj skupini otoka,

  • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike

Hrvatske

Prihvatljivi troškovi:

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su isključivo troškovi izrade projektno-tehničke
dokumentacije – glavnog projekta ili druge dokumentacije čija je izrada obvezna
sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne
novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), nastali kod Korisnika nakon objave
Poziva. Iznimno, trošak izrade glavnog projekta je prihvatljiv ukoliko je nastao prije
objave Poziva, ali ne ranije od 24. rujna 2020. godine.

Sažetak:

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju
fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Poziv) je dodjela
sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke
dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije
za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

Rok za predaju dokumentacije:

18.10.2022. od 9:00 sati

Kontakt odjel:

Eu odjel – euodjel@simora.hr