Naziv natječaja: POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)

Objavljen:  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Link: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Prihvatljivi korisnici:

  • mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10), proizvodnja pića (11), proizvodnja tekstila (13), proizvodnja odjeće (14), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (18), kemijska industrija (20), proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. Pripravaka (21),proizvodnja proizvoda od gume i plastike (22), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24), proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (25), proizvodnja strojeva i uređaja, d.n. (28), proizvodnja namještaja (31).

Prihvatljivi iznos: Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK, za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK, za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

  • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
  • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
  • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
  • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Sažetak natječaja:

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Rok za predaju dokumentacije:  01.09.2022. – 19.12.2022.

Kontakt odjel: poduzetnistvo@simora.hr