Ponedjeljak, 17 svibnja, 2021
Naslovnica Provedba programa i projekata

Provedba programa i projekata

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak...

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice. Cilj projekta: omogućavanje potpunije...

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo...

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i...

CREATIVE@CBC

Development of Cross-Border Cooperation Network of Creative Industries (CREATIVE@CBC)   Prijavitelj projekta: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” iz Prijedora Partneri projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet –...

IPZ

Projekt "Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji" Projekt uključuje organizaciju edukacija za pripadnike ranjivih skupina i učenike srednjih škola u području razvoja videoigara u...

“PISMO” – Novska

Projekt "Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora "PISMO - Novska" Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada...

Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN

Projektne aktivnosti bit će usmjere ka jačanju poduzetničkih potencijala mladih ljudi kako bi se potaknulo zapošljavanje, te stvaranju inovativnih startup poduzeća, kao i poticajne...

“PISMO” – Novska

Projekt "Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora "PISMO - Novska" Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada...

Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN

Crown of entrepreneurial ideas for success - CROWN     Projektne aktivnosti bit će usmjere ka jačanju poduzetničkih potencijala mladih ljudi kako bi se potaknulo zapošljavanje, te...

Projekt “Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora “PISMO – Novska”

Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno SMŽ kako bi se poduzetnicima omogućilo da na lakši i efikasniji...