Nedjelja, 28 veljače, 2021
Naslovnica Provedba programa i projekata

Provedba programa i projekata

“PISMO” – Novska

Projekt "Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora "PISMO - Novska" Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada...

Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN

Crown of entrepreneurial ideas for success - CROWN     Projektne aktivnosti bit će usmjere ka jačanju poduzetničkih potencijala mladih ljudi kako bi se potaknulo zapošljavanje, te...

Projekt “Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora “PISMO – Novska”

Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno SMŽ kako bi se poduzetnicima omogućilo da na lakši i efikasniji...