Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno prezentacijskog centra NATURA SMŽ

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija

Partneri projekta:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije

Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Predmet projekta:  Izgradnja:

 • Vidikovac u ODRANSKOM POLJU (TUROPOLJE) na temu PTICA MOČVARNICA
 • Vidikovac u SUNJSKOM POLJU (DONJA POSAVINA) na temu PTICA GRABLJIVICA
 • Vidikovac na ZRINSKOJ GORI na temu VUKA
 • Informacijska točka u šumi KOTAR – STARI GAJ na temu ŠUMSKIH PTICA/DJETLOVKI
 • Informacijska točka na BRDU DJED (HRVATSKA KOSTAJNICA) na temu ŠIŠMIŠA
 • Informacijska točka na MOSLAVAČKOJ GORI na temu ŠUMSKIH STANIŠTA I JELENKA
 • Informacijska točka na ZRINSKOJ GORI na temu BRDSKIH POTOKA I VRETENCA
 • Edukativno prezentacijski CENTAR NATURA SMŽ

Cilj projekta: Cilj projekta je povećanje privlačnosti odredišta prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije kako bi se potaknuo regionalni razvoj i gospodarski rast SMŽ

Ukupna vrijednost projekta: 17.752.391,05 HRK

 1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 17.047.297,27 HRK
 2. Bespovratna sredstva EU: 14.490.202,67 HRK (Europski fond za regionalni razvoj)

Operativni program: Projekt je sufinanciran sredstvima OPKK, Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa.

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2016. – rujan 2021.

Ciljane skupine: Uspješna provedba projekta dovest će do razvoja selektivnih oblika turizma (eko, ruralni, gastro i eno turizam), a turizam kao jedna od grana s najdinamičnijim rastom omogućit će daljnja ulaganja u posijetiteljsku infrastrukturu. Za vrijeme i nakon provedbe projekta održat će se niz edukacija. Edukativne aktivnosti odrazit će se na povećanje obrazovnog kapaciteta osoblja i članova projektnog tima, i njihov rad na očuvanju prirodnih vrijednosti kao i na veću kvalitetu prihvata posjetitelja. Lokalnom stanovništvu edukacije će omogućiti bolje razumijevanje zaštićenih područja i mogućnosti razvoja turizma te će moći koristiti novostečena znanja u svrhu razvoja područja na kojem žive. Posjetitelji Centra bit će kroz edukativne radionice upoznati s važnošću očuvanja zaštićenih područja, s prirodnim vrijednostima, ali i kulturom i poviješću. Raznovrsnost sadržaja i individualan pristup posjetiteljima kroz rad s grupama do 50 ljudi potaknut će njihov ponovni dolazak, a prirodne vrijednosti obuhvaćene projektom bit će prepoznate na regionalnoj i državnoj razini. Iskustvo stečeno u provedbi projekata projektni tim moći će koristiti u lokalnoj zajednici za pripremu novih projekata i daljnju edukaciju svojih zaposlenika i lokalnog stanovništva u svrhu pronalaženja izvora financiranja za očuvanje prirodnih vrijednosti i gospodarskog rasta.

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
 • Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji
 • Pristupačnost i komunalni sadržaji
 • Edukacija i interpretacija
 • Promocija i vidljivost
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ

+385 44 679 122 / jupriroda.smz@sk-t.com.hr

https://natura-smz.com/