Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri na projektu: Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, HZZ Područni ured Sisak, HZZ Područni ured Kutina

Predmet projekta: Projekt uključuje organizaciju edukacija za pripadnike ranjivih skupina i učenike srednjih škola u području razvoja videoigara u cilju njihova osnaživanja za ulazak u tržište rada. Organizacijom edukativnih programa za nezaposlene osobe istima će se pružiti potrebna znanja o izradi poslovnih planova, crowdfundingu, pokretanju start upova, prodajnim vještinama, marketingu i korištenju društvenih mreža, društvenom poduzetništvu, a dodijelit će se i 20 potpora za samozapošljavanje u iznosu od 12.500,00 kn prema izrađenom programu za dodjelu potpora.

Cilj projekta: Projekt Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji bavit će se educiranjem ranjivih skupina u području gaming industrije, kao i poticanju poduzetničkog duha kroz edukacije i potpore za samozapošljavanje te jačanjem kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, kako bi uloga LPZ-a postala aktivnija, efikasnija i omogućila rast gospodarske aktivnost na razini Sisačko – moslavačke županije.

Vrijednost projekta: 1.997.954,43 kn, 100 % EU potpora

Razdoblje provedbe projekta: 14. svibnja 2018. –14. svibnja 2020.

Aktivnosti projekta:

  • Organizacija i provedba edukativnih radionica iz područja razvoja videoigara
  • Izrada programa dodjele potpora za zapošljavanje
  • Izrada strategije za razvoj ljudskih potencijala SMŽ za razdoblje 2020. – 2027.
  • Edukacije za članove LPZ-a
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Andreja Šeperac, voditeljica projekta

+385 44 544 930 / aseperac@simora.hr