Projekt “Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog inkubatora “PISMO – Novska”

Nositelj projekta: Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Predmet projekta: Osnivanje poduzetničkog inkubatora kroz uređenje i opremanje poduzetničke infrastrukture te stvaranje povoljne poduzetničke klime poticanjem razvoja start-upova, jačanjem postojećih poduzetnika i jačanjem poduzetničkih potpornih institucija. Projekt je usmjeren na postojeće MSP-ove i lokalno (nezaposleno) stanovništvo koje će dobiti povoljnu, dostupnu i opremljenu poduzetničku infrastrukturu s lepezom usluga za osnivanje i razvoj tvrtki/start-upova te lokalnu samoupravu koja će imati koristi od smanjenja nezaposlenosti i jačanja gospodarstva.

Cilj projekta: Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno SMŽ kako bi se poduzetnicima omogućilo da na lakši i efikasniji način obavljaju svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. Također će potaknuti osnivanje novih poduzeća/start-upova i njihovo uspješno poslovanje i doprinos jačanju poduzetništva u ovom području. Inkubator će biti fokusiran na sektore metalne industrije i industrije razvoja video igara. Osnivanje poduzetničke infrastrukture, koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija, motion capture kao i sav potreban software, omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 24.973.058,02 HRK

  1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 20.293.944,35 HRK
  2. Bespovratna sredstva EU: 19.938.127,84 HRK (EU potpora)

Razdoblje provedbe projekta: 01. rujna 2017. – 29. veljače 2020. godine

Aktivnosti projekta:

  • Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  • Adaptacija dvije građevine u poduzetnički inkubator PISMO (dvije lokacije u Novskoj) 1213,27 m2
  • Opremanje inkubatora (oprema za glazbeni studio; oprema za video snimanje; motion capture studio; CNC stroj; mikroljev (peć za taljenje); 3D printer; Software; VR oprema; računala, laptopi i projektor, uredski namještaj
  • Nadzor (stručni nadzor, voditelj projekta za infrastrukturne projekte, inženjer za provođenje FIDIC ugovora)
  • Promicanje horizontalnih politika EU
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom

Kontakt osoba: Andreja Šeperac, voditelj projekta

+385 44 544 930 / aseperac@simora.hr

https://inkubator-pismo.eu/index.php