Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava jedinstvene Dnevne bolnice.

Cilj projekta: omogućavanje potpunije i adekvatnije medicinske zaštite i skrbi pacijentima kroz izgradnju i opremanje Dnevne bolnice u sklopu novoizgrađenog Središnjeg paviljona Opće bolnice Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

 1. Ukupni prihvatljivi troškovi: 59.363.960,00 HRK
 2. Bespovratna sredstva EU: 50.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 31. svibanj 2021. godine

Ciljane skupine: pacijenti kojima će se bitno povećati kvaliteta i dostupnost usluga u dnevnoj bolnici, zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada, uprava koja će moći osigurati kvalitetniju uslugu i učinkovitiji rad sa smanjenim rizikom za neželjene događaje

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta
 • Izgradnja Dnevne bolnice u sklopu Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić”
 • Stručni i projektantski nadzor radova
 • Opremanje Dnevne bolnice
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)

+385 44 553 234 / tus@obs.hr

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

 

Nositelj projekta: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Predmet projekta: Predmet ovog projekta je rekonstrukcija bolničkog kompleksa, odnosno izgradnja Središnjeg paviljona i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Rad s hitnim pacijentima organiziran je na nivou hitnih bolničkih ambulanti u pojedinim odjelima (npr. Hitna kirurška ambulanta, Hitna internistička ambulanta, Hitna neurološka ambulanta, Hitna okulistička ambulanta) koji su raspršeni u velikom broju objekata u krugu bolnice. Ovakva organizacija bolničke djelatnosti uzrokuje preveliku disperziju kadrovskih i materijalnih resursa, ujedno i alokaciju skupe opreme za rad što za posljedicu nosi duga čekanja pacijenata i veći broj stacionarnih pacijenata. U sklopu ovog projekta izgradit će se Središnji paviljon u kojem bi se na jednom dijelu nalazio Objedinjen hitni bolnički prijem. Realizacijom projekta očekuje se brži obrtaj pacijenata uz maksimalno vrijeme zdravstvenog zbrinjavanja na željenoj razini od 120 minuta, smanjenje troškova hitnog prijema, objedinjavanje svih struka u objedinjenom hitnom prijemu te povećanje zadovoljstva pacijenata pruženom uslugom.

Cilj projekta: Osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 88.820.625,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 29.160.375,00 HRK

Bespovratna sredstva EU: 20.000.000,00 HRK (Europski fond za regionalni razvoj – ERDF)

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoz 2016. – 31. svibanj 2021. godine

Ciljane skupine: pacijenti, koji će dobiti kvalitetniju medicinsku uslugu; zaposlenici bolnice koji će dobiti bolje uvjete rada; upravi koja će ispuniti uvjet postojanja OHBP predviđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima

Aktivnosti projekta:

 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije i financijska revizija projekta
 • Izgradnja Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu Središnjeg bolničkog paviljona
 • Stručni i projektantski nadzor radova
 • Opremanje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak
 • Promicanje horizontalnih politika EU
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Kontakt osoba: Josip Tuškanec, dipl. ing. (Projektni tehnički koordinator)

+385 44 553 234 / tus@obs.hr