Ponedjeljak, 28 studenoga, 2022
Naslovnica PODUZETNIČKE ZONE U SMŽ

PODUZETNIČKE ZONE U SMŽ

Poduzetničke zone Općine Majur

Poslovna zona Gornji Hrastovac Poslovna zona Majur Kontakt osoba: Klementina Karanović Grad/Općina: Općina Majur Pozicija u gradu/općini: Općinska načelnica E-mail: opcina-majur©sk.htnet.hr Telefon: +385 (44) 859 092

Poduzetničke zone Grada Kutine

Poduzetnička zona PZKII Poslovna zona Kutina PZKIII Industrijsko logistička zona Kutina Više pogledajte na: Brošura Kutina Link: https://www.kind.hr/ Kontakt osoba: Hrvoje Krmelić, dipl. ing. Grad: Kutina Pozicija u gradu: pročelnik Upravnog...

Poslovne zone Općine Velika Ludina

PZ V.Ludina PZII V.Ludina PZIII V.Ludina Kontakt osoba: Jelena Malekinušić Općina: Općina Velika Ludina Pozicija u općini: Viši stručni suradnik za opće i upravne poslove E-mail: opcina@ludina.hr Telefon: +385 (0) 44/658-935 Fax: +385...

Poslovne zone Općine Dvor

Poslovna zona Vanići Poslovna zona stanica za tehnički pregled Poslovna zona Divuša Poslovna zona Keramika Rujevac Manji poslovni prostori Kontakt osoba: Nikola Arbutina Grad/Općina: Općina Dvor Pozicija u gradu/općini: načelnik E-mail: nacelnik@dvor.hr Telefon:...

Poslovni prostor u Gradu Hrvatska Kostajnica

Poslovni prostor u Hrvatskoj Kostajnici Kontakt osoba: Zoran Stunković Grad: Hrvatska Kostajnica Pozicija u gradu: pročelnik JUO E-mail: grad-hrvatska-kostajnica@sk.htnet.hr Telefon: +385 (0) 44 551 557 Fax: +385 (0) 44 551...

Poduzetnička zona Općine Martinska Ves

Poduzetnička zona Mahovo https://www.martinskaves.hr/poslovne%20zone.htm Kontakt osoba: Maja Šikić, dipl. oec. Općina: Martinska Ves Pozicija u općini: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela E-mail: opcina@martinskaves.hr Telefon: +385 (0) 4471150 Fax: +385 (0)-nema

Poduzetničke zone Grada Siska

PZ Komunalna zona PZ JIZ PZ Barutana PZ Obrtnička DOSTUPNE PARCELE GRAD SISAK - 2021. Kontakt osoba: Martina Mađerić Grad: Sisak E-mail: martina.madjeric@sisak.hr https://sisak.hr/investitori/  

Poduzetnička zona Općine Lekenik

Poslovna zona Lekenik http://lekenik.hr/poduzetnicka-zona/hr/novosti/ Kontakt osoba: Vikotrija MajcenOpćina: LekenikTelefon: +385 (0)44 527 813Fax: +385 (0)44 527 818

Poslovne zone Općine Hrvatska Dubica

Društveni dom Cerovljani Društveni dom, Živaja Farma Jelas Hrvatski dom, Baćin I NA, zemljište Magazin i dvorište MESNICE FIOLIĆ u stečaju Oranica u Varošištu Petra Berislavića 39, PP1 Petra Berislavića 39, PP6 Petra Berislavića...

Poljoprivredno industrijska zona Jasenovac

Lokacija: Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija Nuts regija: Panonska Hrvatska (HR028) Veličina zone (m²): 207.755 m2 Veličina dostupnog zemljišta (m²): 74.764 m2 Broj poduzeća: 9 SPECIFIKACIJE PARCELE U PONUDI: Namjena...